Monday, December 01, 2008

"Gör kronan på hans hjässa lätt..."

Det fanns en tid, och den varade ganska länge, då Sverige verkligen var protestantismens fyrbåk i en mörk värld. Så här skriver en schweitzisk statsman i ett brev år 1712:

"Jag vågar inte sätta på pränt den stora fruktan jag känner rörande Protestantismens ställing i Tyskland. Mänskligt sett så kan bara den svenska kungen förhindra dess förfall."
(Ur Ward, "The Great Awakening", s. 19)

Några år tidigare hade Karl XII gjort vissa insatser för Protestanterna i östeuropa, men 1712 var tre år efter Poltava. Så om svenske kungen var vad lutheranerna hoppades på, så kan det inte varit lätt...

Hur gick det då? 1700-talet var väckelsernas århundrade: pietismens genombrott, "the great awakening" i USA och metodismens uppkomst i Storbrittanien. Väckelserna räddade protestantismen.

Labels:

1 Comments:

Blogger Teija said...

Behövs det inte en ny väckelse i dag? Svensken vet knappt varför man firar jul eller påsk...

6:30 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home