Friday, December 05, 2008

Humor inför helgen!

Här publicerar en amerikansk fundamentalistisk tankesmedja uppbyggliga seriestrippar. Länken leder till en där en ung, blond kristen man (misstänkt ariskt utseende, måste jag säga) klär av sin lärares (som inte ser så arisk ut...) argument om evolutionen!

2 Comments:

Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

När jag gick på gymnasiet (82-85) på naturvetenskaplig linje - på den tiden hette det inte program - kom en av mina kristna klasskamrater fram och visade mig denna traktat. "Chick tracts" var ganska vanliga i svenska frikyrkor på den tiden.

När jag påtalade att naturvetenskapen visst har en fullgod förklaring till hur atomerna hålls samman (starka kärnkraften) och att vi på en lektion tidigare i veckan behandlat just det, så sa han att det vet ju inte de som får traktaten! "Det andra är ju sant.." Jag replikerade att det fanns brister i de andra fakta också. och att vår trovärdighet i längden skadas om vi använder felaktiga fakta för att "bevisa" vår sak.

Denne chick får väl numera vara ansedd så motbevisad på en mängd punkter att han knappast kan vinna anhängare utanför "King James only" tokfundamentalisternas krets. Får man hoppas!

12:48 PM  
Blogger joelh said...

Intressant! jag visste inte att de användes i sverige. känns som att det frikyrkosverige jag vuxit upp i (f. 1980) är ganska post-traktat. Jag minns dock satsningen "Från minus till plus" i mitten av 1990-talet, men den blev ju inte så lyckad.. Reklamens sjunkna status från åtminstone 1980-talet har nog gjort det mediumet näst intill oanvändbart här.

4:56 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home