Tuesday, December 16, 2008

Improviserad föreläsning på Närkeslätten

Vi besöker Riseberga gård och klosterruin; centrum för den sk. Risebergaväckelsen år 1855. Jag håller en improviserad föreläsning för några vänner :)

Labels:

1 Comments:

Anonymous bokmalin said...

Intressant!

9:45 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home