Tuesday, December 23, 2008

Mediahysteri (Inklusive Dagen)

Påven är i blåsväder. Igen. Han har nämligen sagt bl.a. följande, enligt Vatikanexperten John Allens summering av påvens tal till kurian:

"At the same time, Benedict clearly distinguished the church’s approach from secular environmental movements – insisting that concern for tropical rain forests and the church’s traditional pro-life commitments, including sexual morality, are indissolubly linked.

'[The church] must defend not only the earth, water and air as gifts of creation that belong to all,' he said. It must also defend the human person against its own destruction. What’s needed is something like a "human ecology," understood in the right sense. It’s not simply an outdated metaphysics if the church speaks of the nature of the human person as man and woman, and asks that this order of creation be respected.'

'Here it’s a question of faith in creation, in listening to the language of creation, disregard of which would mean self-destruction of the human person and hence destruction of the very work of God,' the pope said. 'That which is often expressed and understood by the term ‘gender’ in the end amounts to the self-emancipation of the human person from creation and from the Creator. Human beings want to do everything by themselves, and to control exclusively everything that regards them. But in this way, the human person lives against the truth, against the Creator Spirit.'

'Yes, the tropical forests merit our protection, but the human being as a creature merits no less protection – a creature in which a message is written which does not imply a contradiction of our liberty, but the condition for it,' the pope said.

On that basis, Benedict offered a defense of traditional marriage and Catholic sexual morality.

'Great Scholastic theologians defined marriage, meaning the lifetime bond between a man and a woman, as a sacrament of creation, which the Creator instituted and which Christ – without changing the message of creation – then welcomed into the story of his covenant with humanity,' the pope said. 'This witness in favor of the Creator Spirit, present in the nature of this bond and in a special way in the nature of the human person, is also part of the proclamation which the church must offer. Starting from this perspective, it’s important to re-read the encyclical Humanae Vitae : the intention of Pope Paul VI was to defend love against treating sexuality as a kind of consumption, the future against the exclusive demands of the present, and the nature of the human being against manipulation.''"

Detta har i dagarna lett till en del märkliga rubriker och inte så lite mediahysteri. Till de märkliga rubrikerna måste väl Dagens rubik "Påven: Människan måste skyddas mot homosexualitet" räknas. Enligt ingressen har påven sagt "att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexuellt eller transsexuellt beteende som att rädda regnskogarna från förstörelse."

Och Tidningarnas Telegrambyrå summerar: "Påven Benedictus XVI skrädde inte orden när han attackerade homosexuella i ett tal i Vatikanen. Homosex är ett lika stort hot som klimatförändringen enligt påven."

Attackerade homosexuella? Läs Allens summering av talet igen, den fylligaste källan till talet som i skrivandets stund finns tillgänglig på engelska, och som också innehåller citat från påven. Nämns homosexualitet? Nej, ordet förekommer inte i talet. Påven summerar huvudpunkterna av i den katolska sexualläran, och inbjuder lyssnarna att förstå den utifrån en holistisk förståelse av natur och kultur. Givetvis impliceras homosexualitet, men hänvisningen till Humanae Vitae handlar mer om preventivmedel och faran i att behandla sexualitet som en konsumtionsvara. Referensen till homosexualitet är, som Damien Thomson på The Daily Telegraph kommenterar, implicit, inte explicit. Och det torde väl inte komma som en överraskning för någon att påven är katolik?

Nej, det är inte påvens åsikter som ger denna story nyhetsvärde - de är ju allom bekanta. Denna story får nyhetsvärde för att påven ska ha ägnat sig åt "gay-bashing", att han "attackerade homosexuella" som TT skriver. Och att han dessutom haft mage att länka vår tids mest heliga (för att inte säga politiskt korrekta) fråga (ekologi) med den mest inkorrekta ståndpunkten. Dessutom i juletid! Nyhetsvärdet ligger i den ton som påven ska ha slagit an, genom att ha "likställt homosexualitet och klimatförändringar" (Time). Det är naturligtvis ingen nyhet att media fungerar så här - vrider upp tonläget för att skapa nyheter - men det är inte desto mindre bekymmersamt. Inte minst det faktum att Dagen inte lyckas höja sig över detta; det är just för att inte behöva hoppa runt på webben för att ta reda på vad som hänt i den kristna världen som jag läser den tidningen.

(Påvens tal finns utlagt här, men än så länge bara på tyska och italienska...)

Uppdatering: SvD, DN och Aftonbladethar samma bedrövliga summering av talet...

Uppdatering 2: Här följer Dagen upp sin första artikel med en artikel som refererar en artikel från Katolsk Observatör som påpekar att påven blitt felciterad. (Så nu väntar vi bara på att Dagen själv inför en rättelse av sin första artikel!)

Labels: , ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tavk för ett sunt inlägg i frågan

10:35 PM  
Blogger Henrik Engholm said...

Ja du, det var märkligt. Hittar inte ordet homosexualitet i den tyska texten heller efter en genomskummning. Dagen har antagligen fått sin version från TT. Man kan nog knappast anklaga reportern Leif Cyrillus för att vilja överdriva saken i alla fall, då han själv är katolik.

God jul!

11:25 AM  
Blogger Charlotte Therese said...

Ja, det som såg ut som en påvegroda var en tidningsanka...

Får se om någon av de stora tidningarna kommer med en dementi.

Här går det att se Påven i annat ljus, s.a.s.

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2008/12/midnattsmssan-spklika-pvebilder-igen.html

7:26 PM  
Blogger Teija said...

Det kvittar vad än påven säger, massmedia VILL misstolka honom. De har bestämt sig för att han är en intolerant, konservativ gubbe som inte har koll på verkligheten. Det är politiskt korrekt att attackera påven. Jag är inte politiskt korrekt utan säger: tack gode Gud att vi har en påve som står för Kyrkans lära, även när det är obekvämt.

6:31 AM  
Anonymous Anders Gerdmar said...

Bra inlägg. Jag satte mig och översatte den tyska texten och har postat den på Teologiskt forum för den nyfikne. Översättningen bekräftar vad både Joel och Henrik säger. Se http://teologiforum.wordpress.com/2008/12/30/anders-gerdmar-vad-sa-paven-egentligen/

Hur somliga journalister står ut med att leva utan någon som helst professionalitet eller heder är svårt att förstå…

Anders Gerdmar

11:50 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home