Thursday, December 11, 2008

Mer om kultur

Alisdair MacIntyre erbjuder vägledning när det gäller den kniviga frågan om kulturen ska förkastas eller bejakas:

"There are of course times and places when what the contemporary secular world offers merits only complete rejection, the kind of rejection with which Jewish and Christian communities under the Roman Empire had to confront the demand that they worship the Emperor. These are the moments of martyrdom. But for long periods of Christian history this total either/or is not the choice with which the world confronts the chuch; it is not how to die as a martyr but how to relate to the forms of daily life that the Christian has to learn."
(After Virtue, s. 167)

Det handlar med andra ord om urskillning. Kulturen är inte ond per se; ibland måste den förkastas, ibland kan den bejakas konstruktivt. I en regelstyrd, konceptuellt tänkande kultur som vår (dvs. väst) söker vi gärna definitiva gränser: antingen är världen helt god (eller iaf "helt ok") eller så är den helt förkastlig. Så är dock inte fallet. "Tillvaron är blandad." Det handlar om grader, och att genom traditionen lära sig tala kyrkans språk så bra att man kan skilja de goda rösterna i världen från de onda.

Labels:

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mer än så, kulturen är inte en monolitisk enhet. Yoder´s kritik av Niebuhr´s Christ and Culture är fortfarande giltig. Kulturen är inte en enhet, och det finns och har aldrig funnits några kristna som "förkastar kulturen". Inte ens martyrerna. Det handlar alltid om vilka aspekter och praktiker vi ska bejaka eller distansera oss ifrån och i vilken utsträckning.
/Jonas Lundström

11:35 PM  
Anonymous parbring said...

"Att skilja mellan andar", skulle väl kanske Paulus ha sagt.

12:04 AM  
Blogger David said...

http://www.shantaram.com/pages/philosophy.html

1:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Den gamla binära logiken lurar oss som vanligt att vara för eller mot. Fy på sig /Peter

4:45 PM  
Anonymous Marcus said...

Kul att se att du läser MacIntyre - en synnerligen intressant filosof och dessutom (vilket du ju redan märkt) särdeles insiktsfull. En av mina favoriter faktiskt! =)

6:08 PM  
Blogger joelh said...

marcus: gillar du macintyre så kommer du gilla hauerwas! de har varit tillsammans på både duke & notre dame.

4:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

Joel; skulle du vílja göra en reflexion om hur man kan tillämpa ditt sätt att tänka/ dina inlägg om kultur och kristendom när det gäller teologisk utbildning?

Hur bedriver man teologisk utbildning?
Jag läser Karl Barths KD mycket i dagarna, och han påstår att teologi står i Kyrkans tjänst, fullt ut, och drar en tydlig gräns mellan kultur utanför och innanför kyrkan. Hur reflekterar du?

Är teologi någonting som kristna ska ägna oss åt mer eller mindre ostört, eller ska utomstående kulturer och rationaliteter ha insyn i teologisk utbildning. Varför, varför inte?

//
Joel Sjögren

2:48 PM  
Blogger joelh said...

joel: mycket bra fråga. är inte så inläst på barth, så det kan jag tyvärr inte kommentera. men jag ska fundera och återkommer!

4:20 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home