Friday, January 23, 2009

Du sköna, nya Sverige!

Här skriver Sam Wohlin om det underbart vackra och fascinerande Sverige som håller på att växa fram. Och som naturligtvis inte passar in i såna här typers verklighetsbild. Och som gör dom här bekymrade.

5 Comments:

Anonymous bokmalin said...

På ett sätt skönt att vi inte har så mycket koll. Koll blir lätt kontrol... Btw: Humanisternas logga är intressant! En bön om förbarmande?

1:53 PM  
Blogger joelh said...

sant. roligt m loggan, hade inte tänkt på det!

4:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

På den skola där min hustru jobbar är också bekännelsen av att vara kristen (eller muslim) helt naturlig och ofta förekommande. Det är också värt att notera att frågan "äter du gris?" där är helt synonym med frågan "är du kristen". ...

/Jonas Lundström

11:32 AM  
Blogger joelh said...

intressant! benjamin berättade något liknande om syrien!

3:36 PM  
Anonymous bokmalin said...

på mitt jobb får man ibland frågan åt vilket håll Sundsvall ligger. Detta är nu ingen ny religiös rörelse som sett dagens ljus (vallfärder till Sundsvall?? Inget ont om sta'n, men...) utan fromma muslimer som med hjälp av Sundsvalls koordinater tydligen kan ta ut riktningen mot Mecka...

4:38 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home