Tuesday, January 27, 2009

"Kriget är över"

Igår besökte Joseph Bottum, redaktör för First Things Duke och talade utifrån sin artikel "The Death of Protestant America". Som oftast blev dock frågestunden intressantast, då han bland annat sa:

"The cultural wars, in a certain way, are over. Think about it: earlier every conservative book was about what had gone wrong. That we had taken a wrong turn somewhere earlier in our history. Richard John Neuhau's "The Naked Public Square" and even, I think, John Milbanks "Theology and Social Theory" where these kinds of books. But now the time has come to do the good work, the positive work. If the cultural war is over, the time has come not to fight over what can't be saved anyways, but to do the alternatives."

2 Comments:

Anonymous Eric said...

Helt riktigt! Jakten på det autentiska/ursprungliga kanske har ersatts med ett annat mer progressivt tänk. Ung: Vad händer om vi tänker så här, använder den här teologin, accentuerar den här traditionen, osv. Traditionen som en verktyglåda har vi talat om tidigare, tror jag.

10:22 PM  
Blogger joelh said...

hm, intressant utveckling av resonemanget. ja, det är ju just så det måste bli i praktiken. bort från det pristina, drömmen om det rena och ursprungliga - även i praktiken - och försöka artikulera något i vår kontext. väldigt spännande!

12:27 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home