Saturday, January 31, 2009

Vatikanen kommunicerar!Från Vatikanens youtube-kanal. Påven reflekterar över Förintelsen. I talet förklarade han också varför han öppnade dörren på glänt för SSPX. Här kommenterar SvD händelserna, men jag är osäker på om de förstått att förnekandet av förintelsen inte var orsaken till SSPX:s uteslutning. (Man kan ju tycka mycket om denna syn på kyrkotukt, men det är i alla fall viktigt att man förstår att uteslutningen hade andra orsaker.) Här skriver dagen om det brev med ursäkter som Williamson skrivit till Vatikanen.

16 Comments:

Blogger Kraxpelax said...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=879297

Ja, vad säger man. Världen har en påve som fullständigt tappat greppet, och som uppenbarligen saknar en stab som kan hålla honom i schack och som tvärtom säkerligen är en del av prpblemet. Sedan förra påvens glansdagar har nu katolska kyrkan råkat i djupaste förfall; också detta, om något, ett tidens tecken! Här krävs en uppgörelse med den primitiva och förvirrade teologi som är grunden till detta elände. Denna uppgörelse måste med nödvändighet bli kopernikanskt revolutionär.'

Jag trodde i det längsta att kyrkan var garanterat pålitlig. Det var mitt största misstag. Det vi nu ser är det oåterkalleliga slutet. Den helige andes sändning via kyrkan har oåterkalleligen upphört. I mina egna teologiska strävanden har jag hela tiden haft rätt.

Eklipsen är här; endast koronan lyser.

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/16/betraktelse-over-friheten#comment-19197

https://www.flashback.info/showthread.php?t=599262

http://tystagatan.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna

11:58 PM  
Blogger joelh said...

kraxpelax: eh, det var inte riktigt min poäng... jag är en stor beundrare av Benedict, fast roas lite ibland av Vatikanens mediala handfallenhet, för att inte säga klumpighet.

12:24 AM  
Anonymous Erik Å said...

Tips: Signum har en ny sida, där bl.a. senaste tidens händelser kommenteras i den nya bloggen. Adressen är som förut

www.signum.se

Vänligen,

2:55 PM  
Anonymous Erik Å said...

Tips 2: herdabrev från biskop Anders, uppläst i alla katolska kyrkor i Sverige idag, angående hävandet av biskoparnas exkommunicering:

http://www.katolskakyrkan.se/Turnpike.aspx?id=1094

Utdrag: "Hävandet av exkommunikationen av de fyra biskoparna i Sankt Pius X:s prästbrödraskap innebär inte att Kyrkan på något sätt kan acceptera det som Richard Williamson har sagt. Också hans eget prästbrödraskap har tagit avstånd från hans uppfattning. Påvens gest är en uppmaning till alla som stöder detta prästbrödraskap att gå vidare på vägen 'för att förverkliga den fulla enheten med Kyrkan' som han sade i onsdagens audiens. Det innebär att de måste 'visa prov på äkta trohet och äkta erkännande av påvens och Andra Vatikankonciliets läroämbete och auktoritet'."

5:29 PM  
Blogger joelh said...

erik: tack för tips!!

12:24 AM  
Anonymous Anonymous said...

Krist-Bröder!!

Nog har det blivit en storm i ett vattenglas. SSPX är fortsatt INTE en aktiv del i Kyrkan. De måste fortfarande erkänna Vaticanum II med den ekumeniska strävan och försoningsanda som sedan dess råder med de protestantiska syskonen, samt med våra kära judiska "storebröder".

Påven har varit oerhört tydlig, liksom vår käre biskop Anders, vad Kyrkan lär om judarna och den förkastliga antisemitismen. Den har ingen som helst plats i Kyrkan.

Hur påven tänkte när han upphävde bannlysningen, kan jag naturligtvis inte svara på. Men de åsikter som den enskilde sspx-biskopen gjorde är just personliga och kan aldrig påläggas en hel grupp. En biskop har just bara teologisk auktoritet inom sin kyrka, knappast politiska. Oavsett hur förkastliga hans åsikter var eller är. Så låt oss inte göra en höna av en fjäder. SPPX är lika lite en del av Kyrkan i Rom, som för en månad sedan.

In Christo/andres chacòn

http://www.katobs.se/sspx_besinning.html

4:06 PM  
Anonymous andres chacòn said...

Tack för ditt inlägg också Joel!! Intressant vad det rör sig kring Vatikanen just nu!! :)

4:09 PM  
Blogger joelh said...

andres: tack för länk och påpekanden!

8:52 PM  
Blogger Calle B said...

Krist-bröder,

Eftersom det anses så viktigt att påpeka SSPXs kanoniska ställning i katolska kyrkan, vill jag tillägga följande utifrån katolsk lära:

- de ortodoxa är skismatiker,

- medlemmarna av de olika protestantiska sekterna är både kättare och skismatiker.

Märkligt nog nämnde biskop Anders Arborelius inget om det i sitt herdabrev.

Visst är världen crazy?

2:19 AM  
Blogger Andres said...

Bäste Calle B!!

Utifrån en katolsk Kyrkosyn är Kyrkan i Rom, den enda Kyrka som Kristus själv har grundat. Alla splittringar/söndringar av Kroppen, har därför ytterst sett skett IFRÅN denna Kyrka.

Därav att de samfund som ytterst sätt lämnat Kyrkan i Rom, ses som "splittrare". Likväl delar vi kristna allt väsentligt, inte minst det viktigaste-Kristus själv, genom Det Treeniga Dopet. Det är väl ändå inte så "crazy"??

Biskop Anders behöver knappast tillägga något som redan är allom bekant, eller?? Ekumenik handlar som bekant om ödmjukhet, men att samtidigt inte gå våld på sin egen historia, samt ens teologiska landvinnigar. Må vi en dag bli ETT-så att världen skall tro!!

http://www.katolik.nu/html/mag_ies.htm

11:02 AM  
Anonymous Calle B said...

Ironi... Är du bekant med det ordet? Ditt svar antyder motsatsen. Jag behöver hur som helst inga katekesutläggningar. Vi är alla vuxna här.

Men jag tar väl upp din tråd då. Vari ligger det ekumeniska att basunera ut att SSPX IIIINTE TILLHÖÖÖR KYYYRKAN? När exkommunikanionerna precis lyfts? Det är då inte vad Rom (kardinal Hoyos... hört talas om honom? när citerade stiftet honom senast? fastän han är påvens man i SSPX-frågan) basunerat ut.

Sverige är en ankdamm, och stiftet ger ofta en annan bild av saker och ting än vad Rom gör. Som om Expressens dom var viktigare än Rom. DET finner jag osmakligt. Hade stiftet inte hitta på en massa i samband med Uppdrag g hade man inte behövt bli så trängd när bannet lyftes.

6:56 PM  
Blogger Andres said...

Broder Calle B!!

Varför denna vrede??? Har bara klargjort att inget egentligt har hänt i relationen Kyrkan-SSPX..Läste du om vad som kännetecknar Kyrkan?? Dess natur??

SSPX är alltså fortfarade lika lite eller lika mkt en del av Kyrkan, som för ett år sen. De är protestanter och inget annat. Av en ganska komist sort dessutom, då de mkt väl vet vad Kyrkan lär om sann katolicitet.

Intressant nog har många SSPX-grupper återvänt hem till Kyrkan, efter återiförandet av Tridentinum-mässan.De har då också fått accepterat HELA Vaticanum II samt svurit påven ny trohet.

SSPX är de facto en mkt liten grupp, men varje själ samt Enheten i Kyrkan är viktig för Vår Helige Fader i Rom. Därav påvens upphävning av bannlysning, den ämnar påbörja någonting gott.

Med detta vill jag inte trivalisera den hemska antisemitsm som den enskilde SSPX-biskopen gav uttryck för. Men låt oss inte tappa huvudet. Nedanstående artikel är läsvärd ifrån judiskt håll. Påvens drag har INGET att göra med antisemitism eller ngn slags acceptans av denna ohyra.

Rex Christo!! /andres chacònhttp://insidecatholic.com/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=5340&Itemid=80

11:56 AM  
Anonymous Anonymous said...

http://svt.se/svttext/web/pages/100.html

12:41 PM  
Anonymous Erik Å said...

Igår kom ytterligare klargöranden från Vatikanen, där man är ännu mer "rakt på sak" än tidigare:

http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/23319.php?index=23319&lang=it

På engelska:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2009/02/nota-della-segreteria-di-stato-seguito.html

Utdrag: "The removal of the excommunication released the four Bishops from an extremely grave canonical censure, but has not changed the juridical position of the Fraternity of Saint Pius X, which, at the current moment, does not enjoy any canonical recognition by the Catholic Church. Not even the four Bishops, though released from the excommunication, have a canonical function in the Church and they do not exercise licitly a ministry in it."

7:34 AM  
Blogger Andres said...

Ytterligare nyheter ifrån Kyrkans hemsida i Sverige:

"Vatikanen uppmanar Richard Williamson att ta tillbaka sina uttalanden

Vatikanens statssekritariat har i en nota på onsdagen gjort klart att
Richard Williamson offentligt måste ta tillbaka sitt förnekande av Förintelsen.

Om han ska ha en möjlighet att tjänstgöra i den Katolska kyrkan måste han otvetydigt ta tillbaka sina uttalanden. Vatikanen säger också att påven inte var medveten om Richard Williamsons uppfattning och agerande när han hävde kommunikationen av Richard Williamson och hans tre biskopskollegor i Sankt
Pius X:s prästbrödraskap.

Notans första del rör emellertid frågan om SSPX relation till den Katolska kyrkan, och där det understryks att sällskapet ännu inte har någon status eller position inom den Katolska kyrkan. De fyra biskoparna kan gå till kommunion i Katolska kyrkan, men inte utföra några biskopliga funktioner.

I notan understryks vidare att för att SSPX i framtiden ska kunna upptas i Kyrkans fulla gemenskap så är det ett oeftergivligt krav från den Heliga Stolen, att de måste erkänna det andra Vatikankonciliet och auktoriteten i
lärofrågor hos de påvar som lett kyrkan sedan 60-talet; Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II och vår nuvarande påve Benedikt XVI. Alla påvarna namnges i notan.

Innehållet i notan innebär i praktiken att SSPX måste acceptera den utveckling som skett i den Katolska kyrkan sedan andra Vatikankonciliet rörande bland annat relationen till andra religioner, andra kristna och
icke-troende människor, de liturgiska förändringarna, lekfolkets roll osv."

11:47 AM  
Blogger Calle B said...

Andreas,

Ironi är inte vrede. Ta dig samman.

Nej, katoliker måste inte underordna sig hela Vaticanum II. Som kardinal Ratzinger, dåvarande prefekt för den romerska troskongregationen påtalade 1988 inför Chiles biskopar: i VII finns ingen ny dogm. Tror du mig inte, får du leta upp den gode herdens instituts avtal med Rom i just denna fråga.)

Katoliker tillhör inte en godtycklig tyranni. Katolicismen är inte som islam, där Gud kan befalla det onda om det behagar honom. Den katolska läran är ett koherent, trovärdigt tankesystem. Och kyrkan kräver inte att man tror på något som inte hör uppenbarelsen och dess utläggning till.

Man måste läsa texterna, och då menar jag inte Maria Hasselgrens. Utan auktoritativa texter. I Sverige är det fortfarande biskop Brandenburgs arv som vi lever under: kröka ryggen för världen, hålla tyst i abortfrågan, inte stöta sig med den allmänna kulturmarxismen, jamsa med i det svenska totalitära projektet med tvångsdagis och kriget mot familjen och kristendomen, vara lagom vänster i allt. Ett slags evigt 1981. Jesuiten Jonssons halvt hysteriska utbrott i TV (mot påven! en jesuit!) är ett bra exempel på det. Hur som helst är detta inte representativt för Roms hållning. Rom talar om dödens kultur. Det gör aldrig Signum och Katolskt magasin.

(Biskop Anders är på många punkter annorlunda, men omges ännu av Brandenburgs gäng.)

En parentes: bp Williamson uttryckte i sin intervju för Fegan ingen antisemitism, utan ifrågasatte den rådande versionen av folkmordet på judarna under 2a världskriget (en version som historiker måst revidera flera gånger, som med all historieskrivning). Du rör ihop saker och ting.

10:52 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home