Thursday, January 22, 2009

Väl vald stipendiat

Detta! är goda nyheter! Algot Niklasson (f 1927), den främsta företrädaren för den så kallade förnyelseväckelsen inom pingströrelsen åren 1950-51 får Evangelistfondens hederstipendium för år 2009. Niklasson var mannen på allas läppar under de åren: Aftonbladet, Expressen, Afton-Tidningen, DN - alla skrev om honom. Och han spelade en avgörande roll i oerhört många liv. Stanley Sjöberg och Olof Djurfelt är bara två av många välbekanta pingstprofiler som han hade ett avgörande inflytande på. År 2003 skrev jag min första uppsats om just Niklasson. Då var jag 23 - samma ålder som Algot när han ledde väckelsen...

1 Comments:

Anonymous Eva said...

http://www.evangelistfonden.se/217/

Bild på Algot Niklasson och Roger Larsson


”Det handlar om att överlåta sig helt till Jesus"

6:08 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home