Sunday, April 12, 2009

Kristus är uppstånden!

Och dagen till ära har jag en debattartikel i Göteborgs-Posten om katolska kyrkan som en intressant motkultur till vår västerländska - för den som är beredd att lyssna nyanserat.

10 Comments:

Blogger David Nyström said...

Alethos aneste! Mycket bra artikel...

9:27 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Jag är knappast nyanserad- fast jag har nog varit en gång i tiden...

Men kan jag fråga en personlig fråga: Va hade du för motiv för att stå upp för katolska kyrkan och påven?- Hade du gjort det samma för en Iman?

Sen önskar jag ge mina kondoleanser kring Samuel Halldorf, har läst några (två) böcker av honom- och speciellt "Bibeln böckernas bok" var viktig för mig under min första tid som kristen.

10:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ja, han är sannerligen uppstånden!

Läste artikeln med stor behållning. Klart och välskrivet. /bokmalin

10:45 PM  
Blogger joelh said...

david & bokmalin: tack
kefas: tack för omtanken. och ang. din fråga så gör man ju sitt bästa här i världen att stå upp för sanningen!

3:24 AM  
Anonymous Johan Stenberg said...

Tack!
Mycket välskrivet!

5:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

Fin artikel!
Jag delar din syn i mycket av det som du skriver. När det gäller nazismen och Katolska kyrkans relation, så det ju lite problematiskt och en dispyt som pågått väldigt länge. En del menar ju att påven Pius XII var en hjälte och aninazist, medans motparten menar att han var en kallsinnig och cynisk politiker som teg om förintelsen. John Cornwells bok, "Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII". har ju blivit mycket uppmärksammad tex.

Hur som helst, visst är det så att Katolska kyrkan blivit en spottkopp för vänstern och liberalerna. DN är väl den mest onyanserade tidningen i det fallet. När dom skriker, är det viktigt att sympatiskt ställa oss vid deras sida.

7:42 PM  
Blogger joelh said...

david: när det gäller frågan om Pius XII som "Hitlers påve" så har John Cromwell själv ändrat sig när det gäller anklagelserna. Se hans kombattant Joseph Bottums ganska roande bloggpost om detta:
http://www.firstthings.com/blog/2008/09/24/can-i-have-one-moment-of-gloating/

Här är en hel artikel i ämnet: http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=327&var_recherche=pius

/joel

7:52 PM  
Anonymous Lars Enarson said...

Joel,

Du har blivit förärad en artikel i Göteborgs Posten. Jag vill inte på något sätt ta ifrån dig den glädjen, men vill ge dig ett bibelord att fundera över för framtiden.

"De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss.

Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande." 1 Joh 4:5-6

Gud välsigne dig!

8:17 PM  
Blogger Teija said...

Tack, Joel, för en mycket bra artikel.

8:45 AM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Bäste Broder Joel!!

TACK ifrån djupet av mitt hjärta för en välskriven, nyanserad och rent upplyftande artikel, om Kyrkan och världens syn på Henne. Att världen har svårt för Kyrkan är knappast ngt konstigt i sig. Tvärtom. Avståndet oss emellan, inte minst i moralfrågor, men även i de frälsningsavgörande frågorna, kommer bara att öka då våra slutmål väsentligt skiljer sig.

Att du sen fick din artikel publicerad i den libela GP, där "katoliken" Gert Gelotte vanligvis spyr sin galla över Rom och dess Lära, är helt fantastiskt! :) Läst läsarkommentarerna med glädje och noterar att Gp:s nätläsare saknat nyaserade artiklar om Kyrkan. Roligt, Joel!! :)

Kan slutligt tipsa om Fader Cavallins nya bok på "catholica", om Den Helige Faderns teologi. Att Josef Ratzinger varit till en teologisk välsignelse för Kyrkan under sin tid som prefekt för Troskongreationen, är ingen nyhet. Att sen ha fått samma Ratzinger som påve kan sannolikt föra med sig mer gott än Kristi Kropp ens kan ana. Spännande tider för Kyrkan!!

Pax et bonum/andres chacòn


http://www.catholica.se/Visa_detaljer.asp?BokID=177

5:13 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home