Saturday, May 09, 2009

Amerikaavsked2 Comments:

Blogger Mattias Agnesund said...

Redan dags alltså?

8:07 PM  
Blogger joelh said...

det är dax. terminen tar slut i början av maj här, och nu är vi hemma i svedala!

8:52 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home