Friday, May 29, 2009

Dagens Emil

"Om du blifvit öfvervunnen af synden, så var viss om, att detta icke kan omintetgöra hans kärlek, lika litet som kopporna, hvilka hafva förderfvat något kärt ansigte, kunna hindra modern från att kyssa dess äriga läppar."

Emil Gustafson, "Bref till nyomvända" (1898), s 34.

Gustafson betonar här att synden inte förmår hindra Guds översvallande kärlek till människan, och han gör det genom att likna den med föräldrakärleken. Men bilden rymmer, som så ofta hos Gustafson, flera dimensioner. Den illustrera inte bara Guds kärlek, utan även syndens destruktiva inverkan på människan. Gustafson förmår hålla samman två teman som ibland spelas ut mot varandra: Syndens allvar blir tydligt genom dess vanställande effekt på människan, men samtidigt klargörs att detta inte hindrar Guds kärlek.

3 Comments:

Anonymous Eva said...

Tack Joel för Dagens Emil!
Till sommarens hängmatta kanske det passar med ett boktips.
”Franciskus Vägvisaren” med visdomsord av och om Franciskus på Libris förlag har alldeles underbara bilder av freskerna från 1290-talet i San Francesco-kyrkan i Assisi. Den lilla boken skjuter Guds kärlekspilar rakt i hjärtat, man blir förkrossad och önskar inget annat än att genast omvända sig. Kan du Joel eller någon av dina vänner ge boktips på liknande böcker som är till hjälp för den som önskar ett rent hjärta. Man kan bli hjälpt av att lyssna till vänners och släktingars kritik, men ibland kan man ha smuts i sitt hjärta som är en accepterad del av vår kultur, och det kan finnas något i hjärtat som ändå inte ger Gud glädje.

Det är som när man torkar golvet med skurborste och trasa att man inte kommer in under alla skåp och byråer. Men med ett smalt dammsugar-munstycke rasslar det till och genast blir man av med både damm, tärningar, spelkulor och små legobitar som har gömt sig under byrån. Man visste inte ens om att de fanns där osynliga för ögat. De där godkända synderna som man inte ser själv men som ligger och skräpar i hjärtat vecka efter vecka.

Jag tror att din avhandling om Emil Gustafson kommer att bli en bok som bidrar till helgelse.
Eva

7:32 PM  
Blogger joelh said...

Eva: tack för uppmuntran, och för goda tips!

8:54 AM  
Blogger Johannes said...

Hej Joel! Jag ser att du hyser samma passion som mig för de äldre förkunnarna. Jag sorterade nyss mina bokhyllor och hittade en massa böcker av Pethrus, Mangs, Moody, Simpsons, Torrey, Spurgeon, Finney m.fl.

Grymt intressant och kul att läsa :)
Ser fram emot dina analyser och berättelser om Emil.

5:21 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home