Thursday, May 14, 2009

Ekman om individualism

Ulf Ekman skriver mycket bra om "överindividualism" idag.

Teaser:
"Det är i detta sammanhang som vår ovilja emot institutioner, eviga sanningar och andligt ledarskap måste prövas. Är det bara så att vi bara gör av med gammal 'religiös bråte' eller är det så att vi faktiskt har egna underliggande själviska motiv för att göra oss 'fria' så att vi kan agera själviskt autonomt, utifrån den gamla människans behov av eget intakt herravälde och oböjdhet?"

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home