Monday, May 04, 2009

Ironiskt...

Lite ironiskt är det att Runar Eldebo, som om något "stått på barrikaderna" mot liberalteologi nu anklagas för att vara en själv! Kanske kunde han ha undvikit vissa belastade begrepp, men den som läser noggrant och med välvilja ser ju lätt att det inte är fråga om nån liberalteologi. Inte för att låta som en tant på 50-talet, men: Sånt prat är bara dumheter! (För allvarligt talat: vilken liberalteolog skulle ta påve Benedict som ett positivt exempel på en kristen trostolkning?)

11 Comments:

Blogger David Nyström said...

Håller helt med; förstår inte vad folk blir upprörda över. Eldebos artikel är ju dessutom främst beskrivande, och innehåller knappt några normativa element öht, vad jag kan se...

11:51 PM  
Blogger Benjamin Ekman said...

Men att han framhåller Origenes som en marginell gestalt och Seymour som mer central fick mig att småle lite för mig själv.

12:51 AM  
Blogger agnesund said...

Ja, nu går drevet igen! Och jag som tyckkte det var en debattartikel utan någon riktig edge. Hade nog passat bättre på Kultur. Fast det är klart, har man med orden "Gardell"(utan att ta avstånd) och "konstruktion" i en artikel i Dagen spelar det nog ingen roll hur texten är utformad i övrigt.

12:54 AM  
Blogger joelh said...

nyström & agnesund: ja, jag kände faktiskt också lite "jaså" efter att jag läst den, men kanske visar det att man är lite teologskadad :) Såna modeller med "fyra hörn" eller "kompassnålar" eller allt vad de kallats funkar sällan i längden. Men det kan vara pedagogiskt bra ingångar till att tänka om likheter och skillnader, och det är nog det jag tror Eldebo vill åt.

benjamin: ja, det var humor! [hade man önskat]

5:14 AM  
Blogger Samuel said...

Ja ironiskt är vad det är. Swärd slutar sin kritik med att "Nu blir jag säkert sågad av ett antal teologiska besser-wissrar." Han inser inte själv att han är en teologisk besser-wisser. Som att teologi var något annat än en kyrkoledare skriver om Gud.

Men jag antar att James KA Smiths fråga vem är rädd för postmoderniteten är en no brainer...

9:38 AM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Kan tycka att kritiken gentemot Eldebo var ngt tuff. En bra artikel i sig, även om jag naturligtvis inte kan hålla med om hans teser.

Vi är inga muslimer som tror att Anden (eller Allah om man är muslim) släppte ner Skriften ifrån himlen. Skriften är inspirerad av Gud, ja, men de facto skapad och kanoniserad av Kyrkan i Rom år 325. Like it or not.

Slutar aldrig förundras över att många belästa frikyrko-teologer så helt verkar ha missat detta historiska faktum.

12:30 PM  
Blogger joelh said...

samuel: haha, ja precis! jag tipsade libris om smiths bok en gång i tiden. det kanske inte vore en så dum idé ändå...

andres: jag fattar inte heller det. det är ju bara fundamental, väldigt väldigt klassisk kristen tro.

8:28 PM  
Blogger agnesund said...

Andres: "skapad" i Rom är väl ändå att ta i? Det är inte bara slutet på processen som räknas.

Joel: skriftens tillkomsthistoria klassisk kristen tro? Hur då?

1:55 AM  
Blogger joelh said...

agnesund: jag sa "amen" till den del av Andres kommentar som jag höll med om: att Gud inte "skrev Bibeln", utan att dess skapande och tillkomsthistoria har en mänsklig sida. (dvs. vi är inte muslimer) Rent historiskt (& geografiskt) var ju knappast Rom någon kraft att hurra för i Nicea 325! :) Där håller jag med dig helt: skriften växer fram genom en process, även om någon till slut måste "sätta ner foten". Och det är fö inte heller Nicea, utan biskop Athanasios i ett rundbrev år 337, om jag inte missminner mig.

5:13 AM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Bröder! :)

I själva verket är det inte föränns vid konciliet i Trient 1545-63, som Kyrkan sätter ner foten och stadfäster vilka böcker som de facto ÄR helig Skriftkanon.

Detta i stark reaktion på att Luther (kan tyckas godtyckligt) plockade bort 7 st böcker i Skriftkanon. (läs de deuterokanoniska böckerna)

Nu bör det tilläggas att det sedan länge rått en konsensus inom Väst-Kyrkan gällande kanon. Men då Tron hotades genom Reformationen, ville Rom sätta ner foten och dogamtisera vad som faktiskt ÄR Skriftkanon... :)

In Christo/Andres

11:57 AM  
Blogger Joachim Elsander said...

Härligt att hitta hit, jag trodde ett tag att jag var ensam i mitt försvar av Eldebo! Joel, jag håller med dig till 110%

6:47 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home