Saturday, May 23, 2009

Några av dagens göromål

Tittade på det här klippet:Läste sedan kommentatorspåret och noterar att folk säger saker som "En vanlig uppställning är mycket enklare!" "Varför inte använda en miniräknare?" och "Vad är poängen med detta? Det är opraktiskt, verkar rörigt och tar tid."

Funderade därefter på hur skadade människor är som inte förmår att uppskatta en vacker matematisk lösning, utan istället genast ropar "Vad är nyttan?"

Funderade lite till och tänkte: "Jag ska nog bli platoniker. Eller kanske redan är det, förresten."

5 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

Eller varför inte en pytagorean. Men Platon ansåg väl sig vara det iofs..

Mitt huvud snurrar när jag ser sånt där. Hur går det till?

Och vackert är det.

7:19 PM  
Anonymous D said...

Häftigt!

1:31 AM  
Anonymous Filip said...

Visste inte att matte kunder vara så vackert...

6:51 AM  
Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Detta är en slags "vanlig uppställning". Principen är exakt densamma, bara enklare att räkna på, så länge som det blir få streck.

Det är inte kul att räkna ut 876 x 789 med den metoden. Det blir grötigt och återintroducerar slarvfelen igen.

Nyttan? För personer som lider av dyskalkyli eller dyslexi är denna streckmetod utmärkt!

11:42 AM  
Blogger Charlotte Therese said...

Varför fick vi inte lära oss skotskrutig matematik i skolan...?

Håller med - det är tjusigt!

10:39 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home