Wednesday, June 17, 2009

Femtiotalets konformism i retur

Det är inte bara Högskoleverkets vetenskapssyn som andas 1950-tal. Frågan "Är pingstvännerna konstiga" hör också hemma i västerlandets mest konformistiska & positivistiska decennium. Dagen skriver här om hur eleverna på Örebro Missionsskola fick frågan av HSV:s besöksgrupp, och tyvärr var det inget olycksfall i arbetet från deras sida: jag har förstått att man även ställde frågan på andra utbildningsanstalter som har samröre med pingstvänner. Besöksgruppens ledare Anders Jeffner kommenterar utfrågningen här, och får även svara på frågor om sina egna teologiska perspektiv (Ingen, inte ens statliga utredare, är ju som bekant neutrala, vilket Dagen fattat).

Jeffner menar att han ägnat "ett helt liv" åt att "utveckla (sic!) en kristen lära" -- om det är hans ordval och inte ett felreferat, så är det en ganska avslöjande formulering! Man kan läsa om Jeffner & co i Arne Rasmussons artikel "A Century of Swedish Theology" här.

Några intressanta utdrag:

1. Jeffners egna teologiska position
"[Jeffner's] own interest was instead to integrate Christianity with science and culture in general. He was thus much more positive than the Lundensians toward the Enlightenment and modernity and therefore also toward the older liberal theological tradition. He wanted to develop a 'reasonable' theology, meaning 'reasonable' in relation to modern science and culture."

2. Om den "teologi" som Jeffner menar ska bedrivas på universitet
"In the preface [of "Människan och Gud"] the authors [Jeffner, Hembert and Holte] clearly state the difference between theology as Religionswissenschaft and as contemporary interpretation of the faith. Only the first but not the last is strictly speaking a task for university theology. A university theologian can critically discuss various constructive attempts (internal consistency, coherence with other things we know, and so on) and can discuss the conditions for the choice of faith- and life-views, but the actual choice includes an element of personal decision that goes beyond the possibilities of scientific argumentation."

8 Comments:

Blogger Excelsis said...

Objektivitet som vanligt de fårakläder i vilken kristendomens belackare kommer i.

12:58 PM  
Blogger joelh said...

helt riktigt. det, eller "rationalism" (redan Arius, enligt vissa!) - men det är ju samma sak.

1:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ska då trons förkunnare skolas på statliga institutioner?

1:31 PM  
Blogger joelh said...

anonymous: ja, den frågan kan man verkligen diskutera. i viss mån beror det på staten, tror jag.

4:39 PM  
Anonymous Maja said...

Hellre Lunds universitet än Livets Ord University iaf.. lika illa som det är att tro sig vara objektiv är det att tro sig ha äganderätt på begreppet bekännande kristen.

8:12 PM  
Anonymous Erik Å said...

Apropå detta tema är dagens understreckare av Ulf Jonsson intressant. Den handlar om Jürgen Habermas (50 år idag) och hans omvärdering av religionens roll i samhället.

Avslutningen:

"Däremot har han blivit övertygad om religionens omistliga roll i vårt mångkulturella, postsekulära samhälle."

3:19 PM  
Anonymous Erik Å said...

Just det, länken till understreckaren som refererades till ovan:

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_3083561.svd

3:20 PM  
Blogger joelh said...

erik, tack för länk, intressant.
Maja: jag tror inte LO av idag skulle känna igen sig i den beskrivningen..

5:18 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home