Saturday, June 27, 2009

Ja, det trodde jag också...

... tills jag läste HSVs rapport. Graham Ward, teolog och dekan på University of Manchester, har dock uppenbarligen inte läst den. Så här beskriver han teologins plats på sekulära universitet:

"We’ve moved away from conceiving theology as a distinct subject in which there is discussion about confessional beliefs. In institutions where disciplines were isolated from each other, theology was frequently regarded with hostility in certain kinds of secular environments in the university. But that has culturally changed: People in those erstwhile secular environments are now much happier talking about what they believe, don’t believe, and why they hold the views they have. So I think that both in the institution that I work for and the new cultural climate, call it postsecularity if you like, disciplinary boundaries are not so rigid, and I am able to develop an engaged systematic theology."

(Hela intervjun med Ward här)

3 Comments:

Anonymous Pär Parbring said...

Kan man säga att Sverige ligger lite "efter" som vanligt? Det postsekulära klimatet har inte riktigt nått hit ännu, som man märker på den plats Sturmark och Co får i media.

Eller så lämnar alla utvecklings/framstegs-teorier och konstaterar att Sverige och Storbritannien är olika, även i förhållande till sekulära/postsekulära tankar. Och funderar över hur vi kan röra oss mot ett annat klimat här.

4:27 PM  
Blogger joelh said...

jag tänker att det post-sekulära är på väg hit, och vad vi ser är en våldsam reaktion emot det. USA och Storbritannien har ju egentligen också sådana (Christofer Hitchens och Dawkins), skillnaden är att deras perspektiv inte på samma sätt delas av de statliga myndigheterna.

4:30 PM  
Blogger David Nyström said...

Det är en enorm skillnad mellan de akademiska kulturerna i Sverige och Storbritannien på detta område. Det är i alla fall min upplevelse, och den delas av många skandinaver jag talat med som studerar eller har studerat i UK.

11:46 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home