Sunday, June 07, 2009

LöftesavläggelseLöftesavläggelse till Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby

9 Comments:

Anonymous Johan Stenberg said...

Fin bild! :-)

På tal om, så vill jag gärna parasitera lite och tipsa om något extremt ovanligt som händer imorgon (måndag). I kvällsmässan kl 18:15 så avlägger E.N. sina eremitlöften inför biskopen i St Lars katolska församling i Uppsala.

Det finns endast en handfull eremiter i Sverige och det är som regel flera år mellan dessa händelser.

6:36 PM  
Blogger joelh said...

intressant, tack för tipset! det är som horace brukar säga: vad stor sker, sker tyst.

7:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Och Horace citerar ur Erik Gustaf Geijers dikt Odalbonden: http://sv.wikisource.org/wiki/Odalbonden

9:32 PM  
Anonymous Magnus said...

En pingstpastor med prästskjorta... Prästkomplex eller?
Magnus

11:57 PM  
Blogger Simon said...

Jag tycker det ser ut som en alba med tillhörande stola.

12:12 PM  
Blogger Charlotte Therese said...

Jag är väldigt konfunderad över det "eremitiska" i Johans tips - eftersom personen kommer att fortsätta leva ett vanligt utåtriktat liv som tidigare - inte alls i någon egentlig avskildhet.

Vart tog eremitlivet vägen?

1:28 PM  
Blogger joelh said...

magnus: pingstpastorer nuförtiden har faktiskt prästkrage rätt ofta i "officiella" sammanhang utanför pingstkyrkan, t.ex. bröllop och begravningar. Om det är komplex eller inte... man har väl insett att det kommunicerar på ett bra sätt!

4:26 PM  
Blogger John Nilsson said...

Joel: Vad gör Hedin på den mässan i officiell kapacitet? Lite förvånad är jag, måste jag säga.

12:49 AM  
Blogger joelh said...

john: frågan är snarare: "Vad gör Hedin inte på mäsan!" :) närå, skämtåsido så predikade han. han är ju visitator för den ekumeniska kommuniteten där.

2:06 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home