Thursday, June 11, 2009

Totalitära humanister

Väldigt bra kommentar angående Humanisterna i denna ledare i UNT: det är staten, och inte samhället, som ska vara sekulärt. Problemet med humanisterna är att det samhälle deras vision handlar om är supertrist! Ett utslätat alla-tycker-lika, alla-gör-samma ställe som är ungefär lika intressant som indisk mat utan några kryddor. Staten kan reglera sina egna institutioner (domstolar, riksdag, kommunala skolor, etc.), men om tron ska privatiseras till den grad att även det offentliga rummet ska sekulariseras då kräver det en väldigt omfattande och sträng storebror-stat. Det är därför Humanisternas projekt känns så 1900-tal: det är allt annat än liberalt (i strikt politisk mening), utan det har snarare en totalitär anstrykning.

2 Comments:

Anonymous Andres Chacòn said...

Utan att de själva verkar märka det, så använder Sturkmark och co paradoxalt nog liknande uttryckssätt och språk som de hemska utövarna av religionen kristendomen. Bara det att de har bytt ut kristendom mot gammal statssanktionerad ateism. Tänket är allt annat än nytt och måste ständigt bemötas.

Sturmark (betydligt lättare match än den gamle Hedenius för Sv Kyrkan) är fantaskiskt nyttig för Kristi Kropp i Sverige, som nu måste sätta sig och läsa på VARFÖR vi tror som vi gör och faktiskt märka att kristendomen och våra fäder som format den, håller mer än väl..

9:20 AM  
Blogger joelh said...

Sturmarks skuld är som den gamle Adams, alltså: felix culpa! :)

10:44 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home