Monday, July 27, 2009

Dagens Emil

Jag kan ha lagt upp den här nån gång tidigare, men i så fall förtjänar den att upprepas. Det är kanske det Emil-citat som överraskar mig mest av alla, och jag undrar om hans samtida läsare uppfattade det som "extremt" eller om de var vana att tänka så här:

"”Hemlighetsfull men så verklig är den förbindelse vi redan ha med andeverlden, de hemgångna heliga som åse vårt löpande på vädjobanan, och änglarna som hjelpa oss i våra strider... Men vi vandra i tro, icke i åskådning, och våra ögon äro allt för skumma att kunna se profetens brinnande vagnar och hästar, 2 Konb 6:17, eller de milda klara ögon, som blicka ned på oss. Ebr 12:1”

Labels:

2 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

Lite random kanske, men nämner han någonsin Swedenborg? Och har du i forskningen stött på ngt kyrkligt eko av honom? Han hade ju en väldigt aktiv kontakt med andeverld och änglar.

1:42 AM  
Blogger joelh said...

nej, jag har inte sett att han nämner swedenborg - dock är han kritisk mot "spiritister" i en tidig text, och jag misstänker (men bara misstänker) att swedenborg skulle räknas dit. Detta hindrar ju såklart inte att han har mer gemensamt med sw än han tror.

9:38 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home