Friday, July 10, 2009

Dagens väckelsesång

"Men redan i osynlig mening
vi möta vår frälsare här
och ingå med honom förening
– ett underbart möte det är –
hans nattvard oss tjänar att styrka;
o, må den förbli för vår kyrka
en skatt utav yppersta slag."

Ur sången "Kristliga Ewighetswinkar" publicerad i ett av väckelsens främsta organ på 1880-talet, Svenska Posten (nr 13, 1888. Av signaturen R. H-m)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home