Tuesday, July 28, 2009

Högskoleverket hits the news

Högskoleverkets rapport tas nu upp i internationella medier! Det är amerikanska Christianity Today som publicerar en rätt initierad artikel om händelserna. Spänningen teologi/religionsvetenskap finns även i USA, men inte när det gäller seminarierna (som utbildar präster/pastorer) utan bara i någon mån på sk "research universities".

USA är ju, till skillnad från Sverige, baserat på mångfald: uppbyggt av en rad olika religiösa grupper som alla kommer dit och får göra "sin grej". Utbilda sina barn, ha universitet, etc. Statens uppgift är att vara liten och tillhandahålla en basal struktur för allting. I Europa är vi ju vana vid att samhället är homogent; folket följer fursten när det gäller tro. Den ideologin har dominerat i Sverige även under 1900-talet: privata skolor, universitet och radio/TV-kanaler var förbjudna. Staten hade monopol och inga avvikande ideologier tilläts i denna sfär (IBRA radio började ju som bekant sända från stationer i Afrika). Detta började luckras upp på 1980- och 90-talet, men reglementena är fortfarande stränga och Högskoleverkets rapport är ju ett tydligt försök från staten att vrida tillbaka klocka och återta kontrollen. Som påpekas i artikeln framstår det (precis som fö Humanisternas skramlande) som en reaktion på den tilltagande pluraliseringen i samhället: det kulturella breddningen av Sverige leder till krav på hårdare regleringar och rättning i leden.

Statens kontroll av högre utbildning bygger ju i hög grad på att man tillhandahåller den "gratis" (dvs. skattefinansierat) och dessutom ger studenter bidrag för att utbilda sig. I USA lever universitet på gåvor och de studenter som har råd betalar för sin utbildning. Det är ju inte lika lätt i Sverige pga det höga skattetrycket - och vi har inte heller som USA en utvecklad en mecenatskultur, där superrika affärsmän blir filantroper och finanieserar olika offentliga institutioner. Men det är djupt problematiskt att vi som kristna är så beroende av staten och dess pengar. Det avslutande referatet från i artikeln från Pekka Mellergårs är därför intressant: "Mellergård said this incident reminds school leaders that they may not be able to depend on the government."

1 Comments:

Blogger Josef Bengtson said...

Kul att CT uppmärksammar!

På samma tema är utdraget nedan från en artikel av James K.A Smith:

"... much that goes under the banner of "secular" education is, in fact, a kind of religious formation where students are initiated into a particular worldview -- a set of commitments that govern how they see the world and act within it. As Thomas Kuhn put it, even in the objective world of the sciences, what counts as "normal science" is really a kind of orthodoxy."

Källa: http://divinity.uchicago.edu/martycenter/publications/sightings/archive_2004/0617.shtml

Allt gott!

11:26 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home