Friday, July 31, 2009

Kaptialism är också teologi

- om än dålig sådan.

James K A Smith skriver, och HSV borde läsa:

"Isn't there something quite indoctrinating about many of the programs in business at state universities, which function as a kind of novitiate, orienting students to a set of doctrines and a new worldview? Indeed, one could suggest that much that goes under the banner of "secular" education is, in fact, a kind of religious formation where students are initiated into a particular worldview -- a set of commitments that govern how they see the world and act within it. As Thomas Kuhn put it, even in the objective world of the sciences, what counts as "normal science" is really a kind of orthodoxy.

What the court's decision fails to question is the very idea of the "secular." It assumes that the secular is neutral and non-religious, whereas in fact the secular commitments of the market and political liberalism constitute a different religion. As such, the very notion of the secular is a kind of modern hangover in our postmodern world. In postmodernity, there is no secular, because there is no neutrality. Every vocation is religious in a formal sense of being committed to a particular worldview. So the supposedly radical distinction between religious and other secular vocations breaks down when we reject the very notion of the secular."

(Tack Josef för länken)

2 Comments:

Anonymous Pär said...

Bra och intressanta citat. Jag håller med om den verklighetsbild som det försöker tala för. Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera:

Blir det inte en ny metafysik? Den postmoderna tanken vill ju (som jag uppfattat det) vanligtvis riva metafysiken. Men att anta att det inte finns någon neutral mark, att alla rör sig på samma plan, blir ju också en partikulär beskrivning av verkligheten.

Jag är inte säker på att det verkligen är ett problem. Hur skulle vi annars kunna tänka kring saken? Men det är ändå intressant att fundera över att tanken att varje tanke är partikulär, också är partikulär. Ur en kristen synvinkel (ytterligare en av dessa partikulära tankar) finns naturligtvis objektiviteten. Men mer som något vi har en relation till (jag är vägen, sanningen och livet) än något vi äger.

11:52 AM  
Blogger joelh said...

Jag tänker inte att förekomsten av metafysik är problematisk som sådan. Som du säger så tror man ju som kristen på att det finns sanning. Däremot finns ingen "neutralitet", dvs ett fält som är "givet" och utan normativa inslag. Den verkligen skillnaden ligger tror jag - som du är inne på - på det epistemologiska planet, dvs. hur vi relaterar till och "kommer åt" sanningen: den är mest av allt personlig.

12:43 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home