Saturday, July 25, 2009

Om liberalism & konsevatism

Roland Poirier Martinsson skriver om liberalismens död. Älskvärd mening: "Liberalismen vilar i modernismens familjegrav vid sidan om positivismen, socialismen och alla deras släktingar."

Andra favoriter:
"Utgångspunkten är att politiken inte kan formuleras med hjälp av ideologier eller politiska teorier. Dessa saknar den förklaringskraft och förutsägelseförmåga som den tekniske ingenjören hämtar från naturvetenskapliga teorier. Därför bör politikern uppfattas som en hantverkare, vars handlingar beror av erfarenheten."

"Frihetens paradox består då i att det är genom att frivilligt uppgå i sammanhang som begränsar den personliga friheten som den personliga friheten garanteras. Annorlunda uttryckt, gemenskapernas prioritet utgör en frihetsförsäkring, frihetens prioritet leder till frihetens förflackning. "

1 Comments:

Blogger marvi said...

Jag håller nog med Johan Ingerö om att RPM, Elise Claeson och Johan Norbergs bråk är lite fånigt:

http://ingero.blogspot.com/2009/07/en-konstruerad-konflikt.html

9:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home