Friday, July 24, 2009

west: what is it good for?

Tittade igenom humanistdebatten lite så här en fredagkväll. Man brukar säga att en "gemensam fiende" förenar, och det är nog sant, men det är intressant att man också kan notera rätt intressanta skillnader i bemötandet av Sturmark & co om man tittar efter.

De tio kristna intellektuella som i DN replikerade på Humanisternas manifest skrev exempelvis:

"Vi menar att det är ovedersägligt att kristendomen har utgjort en grund för den utveckling som skett i västvärlden och övriga världen, och vi menar att en tillbakagång från kristna värderingar leder till en andlig, rättslig och kulturell nedgång som i sin förlängning får även ekonomiska och sociala konsekvenser."

Men om man inte tycker att den västerländska civilisationen är en så utmärkt? Att "utvecklingen" inte alltid varit vad det berömt sig av att vara? Hur argumenterar man då?

I någon mån var detta ett försök åt det hållet:

"[Humanisternas tal] om att individen ska 'välja livsåskådning' är dessutom normativt problematiskt då det speglar ett [västerländskt] ideal om individuell självständighet och isolering som ingalunda är självklart i alla kulturer. I många kulturer betraktas kultur och traditioner tvärtom som något positivt, som en gåva som hjälper oss att orientera oss i tillvaron."

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home