Wednesday, August 26, 2009

Avdelningen vilseledande ingresser!

Svenska kyrkan rapporterar idag på sin hemsida om läronämndens förslag angående vigselrätten, och skriver i ingressen:

"Det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön. Det anser kyrkomötets läronämnd, där bland annat Svenska kyrkans 14 biskopar ingår."

Bara det att sex av de fjoderton reserverat sig! Ingressen är ju förvisso inte direkt felaktig - det ingår faktiskt 14 biskopar i läronämnden - men måste väl ändå betraktas som klart vilseledande - för att inte säga komisk. Det är nästan så att man får lite 1948-vibbar...

9 Comments:

Blogger Excelsis said...

Önskar man någon sorts legitimitet för detta beslut bör man göra det hela ärligt. Just sådant här trams kommer ge motståndarna vatten på sin kvarn i 100 år. Och även efter dessa hundra år kommer man knappast kunna slå sig för bröstet för det sätt på vilket "moderniseringen" drevs igenom. Fredrik "jag-utnämner-Jonas-Gardell-till-hedersdoktor" Lindström och Jesper Svartvik verkar ju dessutom vara väl valda för ett strömlinjeformat råd. Övriga känner jag inte till. Det är också något mycket märkligt med rikskyrkans kansli. Varför opinionsbildar man härifrån? På vems uppdrag?

11:11 PM  
Blogger hapax said...

Jag trodde först att "vilseledande ingresser" skulle syfta på Dagens rubrik till samma nyhet... Där väljer de rubriken "Samkönade äktenskap strider mot kyrkans lära". Vilket alltså är motsatsen till vad läronämnden beslutade, och inte heller är någon korrekt beskrivning av reservanternas invändningar. Man kan alltid vinkla som man vill... :)

Nåväl, det finns ingen möjlighet att nå enighet i den här frågan. Ändå måste beslut fattas och församlingar och samfund leva med skilda meningar. Jag tänker att det är en god övning för oss alla i att tänka och tala väl om vår nästa och tyda allt till det bästa. Som det heter i Luthers förklaring till åttonde budet.

12:52 AM  
Blogger Michael G. Helders said...

Hur lång tid tar det innan det blir likadant inom pingst och EFK?
Svenska Kyrkan har ju brottas med liberalismen i typ 100 år om jag har förstått det hela rätt. Fenomet är väl lite nyare i frikyrkan, men när det blir ett sådant liv över McLaren- så visar det väl på att frikyrkan kommer att liberaliseras i mycket snabbare takt än vad SvK har gjort. Se t.ex "Greenbelt" festivalen i England (Emerging Church): http://www.greenbelt.org.uk/festival/2009/lineup/event/2600 , med tanke på Saron debatten- så blir ju detta antagligen också något som kommer välkomnas varmt i Sverige inom snar framtid.
Ni som arbetar för den nya ekumeniken, hur ställer ni er till sådant?- Menar L'arche, Franciscans, och Taize influenser är ju också delar av sådana här konferenser. Är det något katolikerna också ställer sig bakom?- Kan man kritisera något som kan skada ekumeniken (EC är ju en viktig del av ekumeniken- ur globalt synvinkel)?

Detta blev riktig "off-topic", men hade varit intressant att höra dina åsikter kring detta.

1:55 AM  
Blogger joelh said...

excelsis: håller med om att ärlighet är helt avgörande om man vill ge detta beslut legitimitet. varför kansliet gjort som de gjort vet jag inte. säkert inte överlagt, sånt här sker väl oftast på det undermedvetna planet. (får man hoppas!)

hapax: good point med Dagen-artikeln: givetvis är den också vinklad! (Och att vinkla är inte fel i sig, utan nödvändigt - dessutom visar det att man vill något. Gränsen mellan vinkling och att förleda )

Michael: som jag skrivit någon annan stans så tror jag att den liberala teologin är närapå död och inget att bry sig om.

7:39 AM  
Blogger Michael G. Helders said...

Tack för svar Joel, hade varit intressant att höra dina åsikter kring Dale Van Dyke's analys av boken "Velvet Elvis", han drar inte samma slutsatser.
Eller för att saxa ur lite:
"När jag läser Emerging ledare och Rob Bell bok "Elvis som hötorgskonst", känner jag mig som om jag befinner mig i John Gresham Machen kamp mot liberalteologin.
Det verkar som Emerging Church går ner exakt samma väg som den liberala rörelsen tog ungefär hundra år sedan.
Liberalerna sade att nyckeln till att förstå verklig kristendom och den "verkliga" och "relevanta" Jesus var genom en högre kritisk, "vetenskaplig" analys av Bibeln. Denna strävan är grundläggande för att nå ut till en vetenskaplig ålder. Emerging Church rörelsen verkar ha ersatt högre kritik med judiska studier och en postmodern kunskapsteori. Nu är nyckeln till att förstå verklig kristendom och den "verkliga" och "relevanta" Jesus genom en analys av första århundradet judisk praxis och en "hebreisk" "mind-set" som omfattar mystik och tvivel och föredrar frågor till svar.
Men båda rörelserna änder med att underminera Bibeln som auktoritativ Guds ord, både underminera evangeliet som den centrala frågan om Skriften och kyrkans kallelse, och bådas "upplysning" är förödande för kyrkan.""

Del två (sista delen) kommer lite senare i dag.
Men som sagt, hade varit intressant att höra dina åsikter, och om du känner dig igen.

Vänliga hälsningar,
michael

1:43 PM  
Blogger joelh said...

michael: jag håller med om att EC ibland lite väl naivt tar in moderna kunskapsteoretiska perspektiv, bl.a. om "historisk Jesus", etc. Jag känner mig inte själv så attraherad av EC av flera skäl. Samtidigt har de jag träffat som varit påverkade av rörelsen alla varit varmt troende och jag tror att de, som de flesta uppdykande kristna rörelser, har ett bidrag till Kristi kropp.

5:36 PM  
Blogger Michael G. Helders said...

Joel: Ok nu blev jag nyfiken. Hur skulle du definera en varmt troende?

6:15 PM  
Blogger joelh said...

inte definieras, måste upplevas ;)

9:22 PM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Det är precis så här tragiskt det kan gå när man utelämnas åt en högst godtycklig "sola scriptura"-teologi. (hösy obibliskt och ojudiskt)Med risk för att bli lite "off topic", så känns denna tragik ganska naturligt när man både låter (s)tatsmakter samt "Skrift allenast", styra ens teologi. Låt oss be att frikyrkligheten, SMK främst, kan stå emot liknande moras.

1:08 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home