Sunday, August 02, 2009

Citerat

Tyckte detta var bra fångat i en insändare till till Dagen i veckan:

"Och allt detta skulle inte ha lärt mig någonting, om det inte hade utmynnat i insikten, att den djupaste sanningen om människan och världen finns i den kristna tron. Detta låter för de flesta jag känner bokstavligen otroligt. Men det beror mycket på, att flertalet av dem som kallar sig kristna bräker med fel röst, eller så föga anar djupet i sin egen tro, att de lyckas trivialisera det allra djupaste mysterium till att handla om allt utom sanningen, en sanning vars utläggning varken består av textfixerad bibeltro eller av välvillig modekristendom med rosa, gröna eller röda förtecken."

Kristendomen säger oss sanningen om världen, om vi bara är beredda att ta den på allvar. Men att göra så kräver bland annat att vi byter perspektiv på de sanningar som den kristna tron presenterar. Det handlar inte om att "komma fram till" trons lärosatser, det handlar om att gå in i dem. Låta dem förklara världen. Gud treenighet, Kristi människoblivandet, Andens utgjutande: detta säger något djupt om tillvaron och vilka vi är. Det handlar inte om abstrakt filosofi, utan existentiell vägledning. De är kungsvägen till sanningen om oss. Tyvärr ägnar vi emellertid allt för mycket energi på att apologetiskt försvara eller trendkänsligt förringa dem. Tänk om vi istället kunde ta de ord som föregår läsningen av trosbekännelsen i mässan på allvar: "Låt oss nu gå in genom frälsningens port genom att bekänna vår heliga kristna tro."

1 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

läste lite om de Lubac imorse, han är en god kompanion i det du skriver om.. två citat:

"Christianity is a humanism, else it is misunderstood. On the other hand, secular humanism is the absolute antithesis to the Gospel."

[Milbank om dL]: "without Christian culture, he argued, there is only a nominal, not a mediated grace, which must remain uncomprehended and without real effect."

[fr. 'Suspended Middle' Milbank]
b.

4:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home