Thursday, August 27, 2009

Dagens Emil: Bibeltrohet och apofatisk teologi

Okvädningsordet "liberal" kastas fram och tillbaka dessa dagar, och ibland även mot dem som bara stilla försöker påpeka att Gud är större än vad vi kan tänka och säga. Men det går att samtidigt vara bibeltrogen och ha ett sådant apofatiskt perspektiv. Lyssna exempelvis på Emil Gustafson:

"Vi ställa ett upprop till alla Guds barn: Rannsaka skrifterna, och vinnlägg er om att vara bibelkristna. Den som vill vara en god Jesu Kristi tjänare, han måste näras av tron, och den goda lärans ord. 1 Tim 4:6. Och skriftens innehåll är så omväxlande och dess Ande så djup, att vi aldrig här kunna tömma dess innehåll. Ju mera jag forskar, dess mera inser jag, hur litet jag förstår, och det förefaller mig, att vi år lika barn, som gå och leta snäckro vid sjöstranden. Ty vi förstå endels och profetera endels. Skall oceanen kunna rymmas i ett nötskal?"

Trons Segrar 1893, "Nytt och gammalt", s 148.

Labels:

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Amen. Konservativ teologi tror sig veta för mycket om Gud, liberal vet för lite. 3:e vägen är vägen till Gud... //Peter

1:15 PM  
Blogger Michael G. Helders said...

Här är några citat jag gillar av honom:

”Din kunskap om sanningen blir aldrig frälsande, förrän du lyder sanningen. /Skillnaden mellan äkta gudssöner och namnkristna uppenbaras i deras förhållande till Guds Ord. Den som är barn av Jesu hjärta och genom blodsband förenad med Honom blir ”utom sig av Hans Ord”/ Låna dig aldrig till den moderna kritiken över Guds Ord; men visa genom lydnad för sanningen, att du hyser en odelad aktning för skriftens gudomliga auktoritet. Då Gud talat, fråga inte mer.”
=)

Tänkte faktiskt skriva en blogg artikel senare i kväll, som ska handla om när doktriner blir en avgud.

1:47 PM  
Blogger joelh said...

peter: via analogia, menar du? :)
michael: fint, det är ur "Brev till nyomvända", va?

2:26 PM  
Blogger Michael G. Helders said...

Ju jag tror det, jag kommer inte ihåg om jag saxade från "samlade skrifter" eller 2evighetsljus på mörka moln".
Emil Gustafson är åtminstone en fröjd för själen att läsa, tänk om vi kunde få se lite mer sådan undervisning i våran kyrkor! -Vilket liv det hade blivit! =)

3:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

Just, just!!// Peter

9:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Underbart Skrivet---en av mina teologiska favoriter utanfor Guds Levande Ord Ar Madame Guyon---Hon sager sa Har: "Varje Ord I Guds Levande Ord Ar Som En Oandlig Karleks Ocean---Vi kan Dyka ner dar och finna orakneliga Skatter"
Halleuja Herre Jesus
What a Amazing Grace---JESUS varan Ljuvlige FAR---Vi ska bara Mer och Mer Bli Grundade I Den Eviga Karleks-Nades-Storm-Vinden-Elds-Ornen---RymdSkeppet-GRUNDEN-JESUS
HALLELUJA PAPPA OCH KUNG JESUS

9:50 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home