Monday, August 17, 2009

Också det neutrala har en färg

Stephen Colbert om varför vissa saker är neutrala och andra inte i ett västerländskt samhälle.

The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
The Word - Neutral Man's Burden
www.colbertnation.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorMeryl Streep


(Personer som borde kika på detta klipp: Humanisterna samt Högskoleverkets utredare)

Uppdatering: Helene Petersson, som jämför tidningen Dagen med en högerextrem tidning på grundval av att de båda har "åsiktsinriktade artiklar" med en viss bestämd inriktning (har inte alla tidningar det?), borde också kika på Colbert-klippet. Återigen framställs det dominerande perspektivet som "neutralt". Det som avviker från paradigmet är "vinklat", och därför hamnar nationalsocialister, kommunister och kristna i samma båt för Helene Petersson. Hon måste inse att hon också sitter i en båt, en som heter "sekulär liberalism".

(Kudos benjamin)

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Andreas said...

Neutral man's burden! Fantastiskt! Jag tycker den här Colbert träffar mitt i prick rätt ofta. Här har vi komikens verkliga potential.

Tänkte jag skulle använda det här klippet på en kurs där vi bl a jämför det moderna och det postmoderna angreppssättet - tror studenterna kommer att gilla denna lilla illustration!

Joel, hoppas allt är väl. Keep up the good work!

2:44 PM  
Blogger joelh said...

andy,
visst gör han! och han platsar absolut på en religionsfilosofisk kurs! allt väl i östergötland, hoppas samma gäller i skåne.

9:50 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home