Tuesday, August 25, 2009

Perspektiv

Man ska inte syssla för mycket med det dagsaktuella - man blir bara trött, och går upp så mycket i det att man tappar perspektiv och tror att det som händer idag är jätteviktigt! Därför kan ett besök i historien passa bra nu.

Emil Gustafson (1862-1900), som jag ju försöker skriva en avhandling om, stod särskilt nära en evangelist vid namn Anna Fagerstedt. Troligen var hon vän till familjen och hade varit piga på gården, eller liknande. 1893 gick hon evangelistutbildningen vid Götabro och reste därefter ut som evangelist för Helgelseförbundet. Hon och Emil skulle brevväxla under hela 1890-talet (breven finns kvar), och mellan varven återvände hon till gården för att bo där. Efter hennes examen från Götabro reste Emil med henne till staden Örebro för att köpa in vad en resande evangelist behövde på 1890-talet. Så här såg inköpslistan ut (priset i kronor):

Klocka - 25
Guitarr - 18
Filt - 5
Koffert - 6,50
Wäska - 5,50
Nattsärk - 1,25
Krage - 0,25
Lås - 0,40
Namnstift* - 1,50
Skriftportfölj - 1,50
Totalt: 63,50

* Anteckningen något otydlig. Om någon vet vad detta är tas upplysning tacksamt emot!

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hur pass lämpligt var det att han medföljde när hon inhandlade nattsärk? undrar vän av ordning.

7:16 PM  
Blogger joelh said...

good point! vi får anta att han gick till bokhandeln medan hon handlade den :)

7:24 PM  
Blogger Pär Parbring said...

Har du några siffror på hur de här priserna relaterar till dagens priser, vad en typisk inkomst var på den tiden osv?

7:38 PM  
Blogger joelh said...

Pär: Detta är en utmärkt site för sådant: http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm

8:53 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home