Monday, August 03, 2009

Risken med att lyssna på P1!

Ibland bidrar vetenskapen med begrepp som verkligen hjälper till att förklara erfarenheten. Idag stötte jag på ett sådant:

"Ett perspektiv som då tagits upp till debatt är det som redan på 1930-talet lanserades av den polske filosofen och sociologen Ludwig Fleck... Fleck talar om något som han kallar tankekollektiv. Ett sådant består av en grupp människor som tänker på ett likartat sätt. De behöver inte hysa samma tankar, men inom gruppen har det utvecklats vad Fleck kallar en tankestil. Man har en tendens att närma sig olika problem från samma utgångspunkter; man utvecklar samma jargong och tycks förstå varandra utan allt för mycket förklarande."

Se upp vilka du tänker tillsammans med, med andra ord! Att vara kristen innebär att tänka utifrån (tillsammans med) den kristna traditionen. Men tänkande är något som sker spontant och associativt utifrån de impulser vi mottar i vår vardag. Och i dagens mediasamhälle är bruset - impulserna - ständigt närvarande. Hur skapar man ett "kristet tankekollektiv" när de flesta av oss lyssnar mer på P1 etc än mottar impulser från den kristna traditionen? Som den som läst denna blogg med någorlunda regelbundenhet vet tror jag svaret på frågan är formandet av en kristen kultur. En sådan behöver inte minst institutioner som sänder ut impulser (via media, utbildning, etc) och på så sätt formar ett tankekollektiv och hjälper oss att tänka tillsammans med goda vägledare. (För vi tänker aldrig ensamma; vi följer och imiterar alltid någon)

4 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

intressant. det är väl lite så ROarna funkar också: "sensibility" not "movement".

2:10 PM  
Blogger joelh said...

känner mig hedrad av att du kikar på min blogg på självaste fölsedan! men skulle du kunna utveckla begreppen lite?

9:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

Mer Ward som en kommentar till Benjamins inlägg: Läs Cultural transformation and religiosus practice. Om att rikta om begäret via skapandet av alternativa och kollektiva föreställningsvärldar. En av hans bättre böcker...

10:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

"Mer Ward" .....!? Läste en introduktion till Radical Orthodoxy av Ola Sigurdson på webben för cirkus fem år sedan (hittar den dock ej nu)
Njaa, blev lite frågande över denna "ortodoxy" i modern tappning.
Att denna nya teologi försöker ta´ hjälp av "utomstående", dvs non-christians för att föra dialog med just de samma är tycker jag är lite lustigt, eller !?

11:45 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home