Monday, September 28, 2009

Aftonbladet & Fox News

Jag tänker ganska mycket på Göran Hägglund i dessa dagar, och på de reaktioner hans utspel skapat. Jag försöker förstå det som sker, vilka krafter som är i rörelse, vad saken egentligen gäller men kommer inte så långt. Ni som läser detta får gärna hjälpa mig!

Två saker börjar klarna lite, i alla fall:

1. Göran Hägglund kritiserar kultursidor och kulturelit och får för detta ohejdat med stryk - på kultursidorna av kultureliten. Är inte detta lite taktlöst? Jag tycker att man själv alltid får lite dålig eftersmak när man på ett allt för uppenbart sätt "talar i egen sak", men det verkar inte finnas ett spår av den känslan (eller av självkritik) på kultursidorna.

2. Är det inte ett fattigdomsbevis och ett tecken på hur extremt smalt den offentliga debatten är när den som kliver utanför det politiskt korrekta omedelbart kopplas till nazism och sverigedemokrater? Det är som om den politiska skärgården bara rymmer två öar: den korrekta och nazismen. Detta påminner som i USA - fast omvänt, så att säga - där Obama skylls för kommunist. Den politiska inriktningen kanske skiljer sig, men nojan är densamma: Aftonbladet är Sveriges Fox News!

15 Comments:

Anonymous Anonymous said...

När får vi se detta i en debattartikel signerad Halldorf? Gillar slutpoängen. /Lovisa

7:06 PM  
Blogger Excelsis said...

Well said!

7:06 PM  
Blogger joelh said...

lovisa: nej, här tänker jag nog: skomakare, bliv vid din läst! :)

8:01 PM  
Anonymous Linus said...

Maria Küchen formulerar den kritiska frågan bra;
”vart tog Jesus vägen i allt detta?”
Om man vill forma en politik som har någonting med teologi att göra, kan man tycka att det blir en aning problematiskt att saluföra mer ”sunt förnuft”, som ska låta folket vara som de "är"?
Hägglund verkar ha svårt för ideologen, men hur blir det då med teologen?
/limp

8:24 PM  
Blogger joelh said...

limp: jo, det är sant. fast samtidigt har Jesus haft en ganska undanskymd roll i kd de senaste 20 åren, så jag har inte haft några förväntningar på att han plötsligt skulle dyka upp! men visst påminner hägglund ibland om frikyrkofolk (tom pastorer!) som säger: "jag har bara en vanlig, enkel tro"

9:55 PM  
Anonymous linus said...

nej tänk vad som skulle hända om han dök upp!?

10:27 PM  
Blogger hapax said...

Visst är det intressant. Och lite beklämmande.

Jag tycker nog att den svenska kulturdebatten till vardags rymmer lite fler olika åsikter. Likriktningen skapas när Hägglund buntar ihop alla intellektuella vänster om Timbro och anklagar dem för att "håna vanliga människor", i ett debattinlägg med logiska luckor stora som pansarkryssare. Naturligtvis styr då alla sina polemiska farkoster som ett lämmeltåg mot Hägglund, vilket gör det till en självuppfyllande profetia att "tyckareliten" hånar Hägglund/vanligt folk.

Det är oklart om Hägglund gillrat denna fälla medvetet eller om det bara blev så. Men hittills är han vinnare. Och förlorare är debattnivån i det offentliga samtalet.

11:10 PM  
Anonymous vänstra stranden said...

Håller helt med Hapax./VS

11:27 PM  
Blogger joelh said...

hapax & vänstra stranden: nej, jag håller nog inte med om att GH skapat det trånga svenska debattklimatatet. det har funnits seda den lutherska ortodoxins dagar på 1600-talet! (jfr fö poiriers martinssons & anna ankas kommentar till denna i en annan - men pararell - debatt: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/22/kritiken-mot-oss-handlar-om-fordomar-om-katoliker-och-hemmafruar)

12:06 AM  
Blogger hapax said...

Det är svårt att debattera debattklimatet. För hur säger man emot den som säger "jag får inte säga så här för då säger alla emot mig"? ALLA som yttrar sig i kontroversiella frågor kommer att bli motsagda. Det är liksom det som kallas debatt.

Ett bättre debattklimat tror jag man får om man driver sina frågor sakligt och med goda argument. Ministrar och Timbrochefer tillhör den professionella tyckareliten och har goda möjligheter att göra sig hörda utan att ta till debattförstörande tekniker som satir och PK-retorik. Och kulturchefer borde kunna argumentera emot dem utan att använda "reductio ad hitlerum". Men nu kanske jag är helt utopisk... :)

9:46 AM  
Anonymous Magnus said...

Jag tycker nog att Hägglund får skylla sig själv. Hans inlägg passar bra in i ett mediaklimat där man inte debatterar för att komma närmare sanningen och bli överens utan för att - bli någon.
För något år sedan lyssnade jag på den tyske ungdoms-/skolforskaren Thomas Ziehe. Han menade att ungdomar idag i högre grad än tidigare lever i en "självvärld", det vill säga i en värld konstruerad av egna val. I sämsta fall så behöver de inte konfronteras med sånt eller såna som skiljer ut sig från denna. Detta gäller ju nu inte enbart ungdomar...
Understreckaren i Svd i söndags med rubriken "Utan kunskap blir man inte riktigt klok" pekade på ett liknande problem: "X och Y kan bo grannar med varandra och ändå leva i helt olika världar. Det blir allt svårare att enas också om vad man är oense om. Det blir svårare att föra vettiga samtal med meningsmotståndare när skilda ståndpunkter utgår från olika fakta."
Jag uppfattar Hägglunds artikel som ett sätt att ta poäng och stärka sin ställning i sin egna "bubbla", inte att föra ett seriöst samtal om ett reellt gemensamt problem. För det är hans kritik allt för svepande.
Han blir en spegelbild av det han själv kritiserar.

10:32 AM  
Blogger joelh said...

hapax: ja, det låter utopiskt :)

magnus: det är ett problem som du säger, att mycket av det som sägs idag handlar om att positionera & "skapa" sig, snarare än om att söka sanning. Det är tydligt att detta också gäller Hägglund. Men angående att han generaliserar är jag inte lika skeptisk. Förstår vi ändå inte alla vad han menar? Jag menar, han är ingen forskare, man ska inte förvänta sig att han fotnotar exempel för att verifiera sin tes. Han försöker sätta fingret på något, och de flesta känner trots allt igen bilden av ett svenskt samhälle där, även om den har förenklingens drag (men återigen: det ligger i debattens natur).

11:46 AM  
Anonymous Linus said...

Han är väl helt klart ingen raketforskare, men väl politiker. Vilket - kan man tycka - borde innebära att man mer sakligt redogör för sina politiska argument. (För sådan har han väll?)
Retoriken blir lite väl genomskinlig.
När det handlar om att röka inomhus och köpa alkohol på ICA, så är det trevligt med politiska initiativ och kollektiva lösningar. Men om man tycker att Cleas genusteorier och Annas utställningar är humbug, då är det lätt att placera in dem i facket; "kulturel elit som tycker det är gött att förtrycka".
Jag är inte säker på att han avslöjar något kulturvänsterförtryck, utan snarare svartmålar med "man ska inte lägga sig i" färgen.
Vilket är - som det har sagts innan - en liten tråkig generalisering :)
/limp

12:46 PM  
Blogger joelh said...

limp: ja, precis det är svagheten i hans argumentation: att kd ägnat sig minst lika mycket åt att vilja mikro-styra folks vardag, om än bara i andra områden och åt andra håll än "kultureliten". jag tycker som sagt att retoriken är förenklad, men om Hägglund nischar sitt parti åt att jobba för mindre statligt inflytande i människors vardag så är jag helt för! (kalla det min anarkistiska sida)

2:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Intressant diskussion på många plan, särskilt Halldorfs punkt två, som säger mycket om demoniseringen av åsikter som faller utanför den aktuella diskursen i vårt land. Samtidigt är Hägglunds utspel om kulturvänstern ett annat exempel på exakt samma sak, eftersom han vet att han har folkligt stöd för sitt utspel. Fina inlägg av såväl Linus som Magnus. Men, det som intresserar mig mest just nu är just dessa Hägglunds åsiker i ämnet kultur. Joel, vad är det han menar som vi alla förstår? Vad är det jag inte förstår i detta kulturförakt, som jag borde förstå? Det är givetvis en större samhällelig fråga i tiden och den intresserar mig. Varför växer hatet gentemot Anna Odell till oanade dimensioner? Handlar inte kulturdiskussionen till syvende og sist om en syn på vad människan har för ursprung och mening? Kan inte synen på konsten kopplas till synen på själen? Bör all föda som serveras vara flytande eftersom en del saknar tänder att tugga med?

2:14 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home