Thursday, September 17, 2009

Emil Gustafson om reliker

Nej, rubriken är så klart missvisande. Helgelseförbundets evangelist Emil Gustafson (1862-1900) talar inte om vördnad för reliker per se. Men han ger uttryck för ett tankesätt som skulle kunna leda till ("slippery-slope!") eller användas för att motivera ett sådant bruk:

"O måtte jag leva så heligt som aldrig tidigare! Vi återvänder ej till denna mörka ö [världen], men de intryck som andra har fått genom oss kan fortleva evigheten igenom. Må det kännas vid vårt bortgång: 'det var en Guds man', så att om vi än dö och nedmyllas i graven, vårt liv ej må dö med oss, utan fortleva och verka genom tusen led. 2 Mos 34:7. 'När mannen kom vid Elias ben, fick han liv och stod upp på sina fötter,' 2 Kon 13:21. Detta är övernaturlig kraft, inflytandet av Guds närvaro i en man, som helgade sitt liv åt Gud."

Emil Gustafson i Trons Segrar 1895, s 4

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Birro har ny blogg nu - om du vill hänvisa till den./z

2:26 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home