Friday, September 18, 2009

helighet & habitus

Hur blir man en bra basketspelare? "Fake it 'till you make it!" svarade en berömd amerikansk basketcoach. Härma de duktiga spelarna, försök att skjuta som de, tills du själv klarar av det och gör det automatiskt.

Bilder från idrotten kan påfallande ofta appliceras på det kristna livet; så också i detta fall. Psykologen Anna Kåver är inne på en liknande tankegång i gårdagens SvD. Där berättar hon exempelvis hur författaren PO Enquist tagit hjälp av Tomas Tranströmers ord om att "härma en som ser lugnt på världen." Genom att härma en sådan blir man en sådan.

Fake it 'till you make it, med andra ord. När du spelat den rollen länge nog blir den en del av dig, och inte längre en roll.

Kåver kommenterar att det finns de som är kritiska mot att agera så här, att det är ett falskt och hycklande rollspelande. Men mot det lyfter hon istället fram det positiva, den möjlighet vi har att "använda kroppen och handlingen" för att ta oss ur t.ex. negativa känslor.

"Habitus" skulle Aristoteles, Tomas av Aquino och Stanley Hauerwas ha kallat detta. Vägen till helgelse går inte bara "inifrån och ut" - från rätt tankar till goda handlingar. Det är lika mycket en rörelse utifrån och in: rätta handlingar leder till rätta tankar, och slutligen ett rent hjärta.

Eller med Emil Gustafson ord:
"”För att kunna fortleva i Herrens gemenskap, måste man därför ge akt på Guds Ande och inöva heliga vanor.”

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Intressant och tänkvärt på samma gång, för en handbollsfrälst som mig. Heligt skådespel som en väg till frälsning, med andra ord?

Är det inte Torgny Lindgren som låter en av sina karaktärer i Hummehonung säga: "Sig själv är man endast när man föreställer någon eller något man verkligen tror på... Min uppgift är att försöksvis genomföra ett bestämt levnadslopp. Jag är dels föreställning, dels föreställande."

När Helder så svarar att det tycks honom som "ett svårartat fall av förkonstling", kontrar Kristofer, som vore det det mest självklara i världen: "För mig finns ingen annan livsform än efterföljelsen. Som samtidigt är förebildlighetens."

Tänkvärt, var ordet!

"Lugisupporter"

12:06 PM  
Blogger joelh said...

precis så - heligt skådespel. världen är ju som bekant en scen! (Shakespeare, om jag inte missminner mig) Har läst alldeles för lite Lindgren, det blir uppenbart för mig gång på gång - och inte minst genom det du citerar. Jag har dock snappat upp att "Pölsan" delvis behandlar ett besläktat temat: att man blir en mästare genom görandet, inte genom läsandet. Exemplet är ju tillagning av pölsa; det är inte nog, eller ens möjligt, att nå de verkliga höjderna genom att bara följa receptet, precis som man inte kan läsa sig till den perfekta golfsvingen (för att fortsätta idrottparallellerna)

12:23 PM  
Blogger Jan Blomqvist said...

Och Mäster Eckhart sa (enligt Hof 1964):
"när vi skall lära oss läsa och skriva, så fordras det i början stor ansträngning och medvetandets anspänning, när vi fogar bokstav till bokstav och ord till ord. Men i ett ögonblick, så kan vi läsa, så kan vi skriva. Då går det av sig självt. Då är förmågan att läsa eller skriva ett med oss. Den har blivit en instinkt. Det är för Eckhart en bild av föreningen med Gud, ett‑blivandet med Guds vilja. Att komma dit betyder till en början kamp, men helt plötsligt föder Gud sin Son i oss och då är vi ett med Guds vilja. Vi är konforma med den; den är en instinkt, gewöhntes Wollen, i OSS."

4:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

Och därför skapar eukaristin kyrkan!

Vi firar inte eukaristin för att vi är kristna.

Vi är kristna för att vi firar eukaristin.


(Åtminstone här i Lund)

"Lugisupporter"

5:06 PM  
Blogger joelh said...

jan: kopplingen till läsning är strålande och talande; man kan jämföra med andra hantverk också. Eller bilkörning: först ansträngande, sedan, helt plötsligt naturligt. Det kan gälla både tillägnelsen av dygden, och ingjutandet av Anden i oss - det är ju delar av samma process.

lugisupporter: just, just!

7:05 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home