Monday, September 14, 2009

Kapellets 125-årsdag

I söndags firades 125-årsdagen för Bjärka-Säby slottskapell; det invigdes alltså år 1884 av konsul Oscar Ekman. Lämpligt nog skedde firandet på enhetens söndag. När Nya Slottet Bjärka-Säby återinvigdes efter att Sionförsamlingen i Linköping lagt ner två års renovering på stället närvarade dåvarande biskopen av Strängnäs, som då fällde de närmst bevingade orden "På Bjärka-Säby har familjen Ekman slagit en bro mellan Lewi Pethrus och Nathan Söderblom." När kapellet firade 100 år (1984) predikade Linköpings stifts dåvarande biskop Martin Lönnebo. Denna gång var två biskopar närvarande: stiftets nuvarande biskop Martin Lind, och den ekumeniska kommunitetens visitator biskop em Biörn Fjärstedt:


Evangelieläsning.


Predikant & celebrant, biskop Martin Lind.


Den saliga röran

11 Comments:

Blogger Michael G. Helders said...

No comment

10:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

Så vackert ni har det! Stort grattis på 125-årsdagen! /bokmalin

10:49 AM  
Anonymous Magnus said...

Inga andliga eller teologiska problem med att låta Marin Lind beträda den heliga marken?

Magnus

9:31 PM  
Blogger joelh said...

michael: som ulf lundell skulle ha sagt: ingen kommentar är också en kommentar... :)

bokmalin: tack för det!

magnus: Verkligen inte! Martin höll en väldigt bra predikan, och är en god vän till gemenskapen.

9:43 AM  
Anonymous Magnus said...

Joel, skämtar du?!
Du är väl medveten om Martin Linds stora delaktighet i den katastrof som SVK med hast närmar sig?
Första dolkstöten som i sig var dödande var välsignelsebeslutet hösten 2005 och nu i kyrkomötet i höst kommer slutet för SVK som en kristen kyrka...

Lind är tillsammans med sin gode vän och förebild Hammar en av SVK:s vokala förespråkare för omdefinierandet av äktenskapet...
I medialt hänseende har han fungerat som Hammars bulldog i homofrågan

Tror du att Paulus hade firat tillsammans med en s.k. broder som öppet trotsar Guds Ord och lär andra därefter... Nu kan man väl inte anklaga Bjärka-Säby för bristande kyrkotukt emedan pingst huserar där; men likväl... Vilka signaler sänder man till frikyrkor?

Jag vet inte; jag kanske målar fan på väggen och saknar tolerans...

Magnus

8:30 PM  
Blogger joelh said...

Magnus: har följd turerna kring det där dåligt. allt jag vet är att Martin är en mycket god celebrant & predikant. kristen gemenskap handlar om att kunna fira gudstjänst tillsammans, och där har jag inte upplevt några hinder med ML. Tvärtom!

7:35 AM  
Anonymous Åsa Wikman said...

Intressant blog! Tackar för den och vill samtidigt reagera på kommentaren till Magnus. "Har följt turerna kring det där dåligt" En debatt som hotar slita samfund itu och teologen Joel Halldorf har inte följt med??? Jag säger inte vad du ska tycka, du kan till och med tycka att du inte vill ge dig in i debatten att du vill ägna din energi till annat. Men att svara "jag har inte följt med" är väl snudd på tjänstefel? Säg nå't ärligt tack!

2:34 PM  
Blogger joelh said...

åsa: tack för passionen! :)

jo, det är klart jag känner till att man diskuterar vigselfrågan i SvKa, men jag har inte koll på vilka som är drivande, uttalar sig i pressen, etc. Faktiskt inte. och ännu mindre har jag satt mig in i exakt hur enskilda representanter diskuterar (dvs. jag har inte läst kyrkomöteshandlingar och utredningar), vilka argument de för fram osv. Jag är övertygad om att det finns människor av god vilja på båda sidor av denna diskussion, men om man målar in varandra i ett hörn så upphör man snart att vara just det (alltså människor av god vilja).

4:08 PM  
Anonymous Åsa Wikman said...

Tack för svaret. Nu är jag nöjd.;)

9:33 AM  
Blogger joelh said...

Fint! :)

2:11 PM  
Blogger Signe said...

Spännande att ha hittat till din blogg, här fanns mycket intressant att läsa.
Bilden från gudstjänsten förra vecka var ju extra roliga att se när man själv var där. Martin Linds predikan berörde verkligen.
Allt gott från Maria Fässberg Norrhall!

5:39 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home