Saturday, September 05, 2009

Lewi Pethrus-seminarieRuggigt imponerad av Dagen-läsarna för övrigt. Under hela gårdagen (och även idag, ser jag nu) var denna rätt osexiga essä om LP på topp 5 för de mest lästa. (Eller om vi ska vara ärliga är det ju klicken som mäts - hur många som sedan orkade sig igenom den drygt 10 000 tecken långa texten förtäljer ju inte statistiken!)

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag klickade (och läste!)igår eftersom jag misstänkte att skribenten var en vän till mig. Men åtminstone några av läsarna var kanske intresserade av den där LP ;)

/Lovisa

7:38 PM  
Blogger joelh said...

I am honored! :)

7:40 AM  
Anonymous Andreas Nordlander said...

Jo, artikeln om LP var som vanligt mkt välskriven, men här är en fråga: Hur vet man om LP faktiskt försökte bygga en alternativ kultur, eller om han egentligen försökte kapa den rådande samhällskulturen och föra den till en "bättre" destination. Med andra ord, vet du som historiker att det rör sig om ett försök till en genuint alternativ kultur snarare än ett försök i konstantinsk anda?

Måste man inte kunna göra en sådan distinktion, eller läser vi Hauerwas förgäves?

Är kristdemokrater i allmänhet konstantinianer?

Funderade han verkligen på ett "kristet universitet"! Intressant att jämföra med "Predikanten och hans utbildning" från 20-talets slut (om jag minns rätt).

Theologically yours,
Andreas

1:20 PM  
Blogger joelh said...

andreas,

viktig fråga! (tack för din noggranna läsning och för att du snappar upp detta!) Först: det jag försöker göra i artikeln är ju att göra en tolkning/läsning av LP:s agerande. Jag har inte läst in mig på hans texter för att se hur han själv utlägger det. Jag tar alltså inte fullt ut hänsyn till "authorial intent".

dock tycker jag inte - och skriver också - att de två aspekterna behöver spelas ut mot varandra. LP försökte påverka samhälllet i en "bättre" riktning, så visst finns det något konstantinskt över projektet. Det hade med insikterna från nazism etc att göra.

Slutligen är det ändå rimligt att tänka på LP utifrån en pietistisk tradition där det är naturligt att tänka "hauerwasianskt" - dvs att man ska separerar sig från världen och bygga the kingdom! så totalt våld på hans uppfattningar tror jag inte jag gör. Men steg två vore ju absolut att se om han själv gör den här typen av reflexioner.

Ang LPs planer på ett kristet universitet (han dryftar de tankarna i ett brev från slutet av 60-talet) så har Göte Olingdahl skrivit två upplysande artiklar om detta i Tro & Liv.

best,
j

5:12 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home