Tuesday, September 08, 2009

Vad är traditionen?

Inga krångligheter; så här enkelt kan det sammanfattas med ord av idéhistorikern Ronny Ambjörnsson.:

"En kulturkrets skulle kunna beskrivas som ett samtal mellan levande och döda. Platon påstår en sak. Thomas More instämmer 1900 år senare, medan Karl Popper, ytterligare 500 år därefter, kommer med invändningar. Kultur är den krets av människor i vilken repliker i ett sådant samtal fortfarande har något att säga.”

Att leva i den kristna traditionen - den kristna kulturkretsen - är då att föra samtalet med exempelvis Augustinus, Thomas av Aquino, Karl Barth, Lewi Pethrus...

(Citatet hämtat från denna understreckare om modernt och förmodernt).

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home