Wednesday, October 14, 2009

Colbert vs amerikansk civil religion

2 Comments:

Blogger Josef Bengtson said...

Briljant! En lysande framställan av den liberala demokratins dilemman behäftade med religion och partikularitet.

8:30 PM  
Blogger joelh said...

ja, teologiskt är detta något av det bästa av Colbert som jag skådat! Man skulle nästan tro att han har en spökskrivare från Duke! :)

11:10 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home