Tuesday, October 27, 2009

Om gudstjänst

Sten-Gunnar Hedin skriver idag väldigt bra om gudstjänsten: hur den allt för ofta ser ut i frikyrkan, och hur den bör se ut.

5 Comments:

Anonymous Eva said...

"Tisdagen den 27 oktober kl. 19 håller teol. kand. Joel Halldorf ett föredrag med titeln Sakramentala pingstvänner och karismatiska katoliker – om oväntad släktskap och ekumeniska relationer."
(Katolska församlingen Sankt Lars i Uppsala)

Tack Joel! Minns den karismatiska väckelsen med glädje och blir så lycklig över ekumeniska samlingar.

Joel, kan du berätta lite mer om innehållet i föredraget?

7:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hej och tack för sist! Det var uppmuntrande på många sätt och så roligt att få säga hej. :)

Om det är möjligt ser jag också gärna ett referat från dig eller någon fil eller så man kan ladda hem. Om det går, alltså. Har en nyfiken man som ville veta mer, och det var flera namn och årtal jag skulle vilja lägga på minnet.

/bokmalin

9:36 PM  
Blogger Michael G. Helders said...

Här kommer jag med en ärlig fråga Joel:
Hur kommer det sig att människor som dig själv, eller Hedin inte konverterar till nån av de ortodoxa kyrkorna eller RKK? Det finns ju knappt något protestantiskt kvar, och det ser ut som för mig att människor som dig själv har en långt större vördnad för Rom än vad ni har för äran egen väckelse och egna rötter. Skulle det inte vara mer trovärdig att konvertera, istället för att arbeta för att PR som sådan ska böja nacke för Petrus ämbete, och försätta klippa av sina rötter?

Frågorna är inte menad som ett person angrep. Det är ärliga frågor, som jag har funderat mycket över.
Personligt har jag större respekt för f.d. pingstvänner som konverterar, än de som stannar kvar och promoterar de s.k. "historiska kyrkorna".

När kommer du ned till Lund?

12:21 AM  
Blogger joelh said...

bokmalin: ja, det var verkligen jättekul att ses - att få se ansiktet och höra rösten bakom orden!
eva & bokmalin: jag kanske lägger upp föredraget i någon form
michael: se ovan, det torde ge svar på dina frågor också. tyvärr inte lund denna termin för mycket annat..

8:59 AM  
Blogger Mattias Agnesund said...

Ja, den var klockren. Undrar bara i vilken frikyrka man kan få uppleva något sådant.

10:43 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home