Monday, October 19, 2009

Verklighetens sexualmoral

Roland PM skriver i dagens SvD om "elitistisk sexualmoral" kontra "vanligt folks" dito (och vänder sig emot att den förra lärs ut i skolorna.) En tillämpning av verklighetens folk-tanken, med andra ord. Kolumnen stöder därmed teorin om att det är Roland PM:s tankegångar som ligger bakom Hägglunds uppmärksammade utspel.

9 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

Eftersom jag numera är SvD-prenumerant läste jag krönikan till morgonkaffet. På papper!

Undrade för mig själv om denna PM var den ideolog du hade nämnt bakom Hägglunds axel.

Bra text.

11:02 AM  
Blogger joelh said...

ja, visst var den bra! jag gillar verkligen PM!

11:14 AM  
Anonymous Fredrik said...

Joel, du har nog rätt om Roland PM:s inflytande. Men oavsett vad man tycker om hans ideologi, bekymrar det dig inte att hans retorik så enkelt och friktionsfritt kan tas över av SD?

I Jimmie Åkessons uppmärksammade debattartikel i AB idag ställer han "den mångkulturella samhällseliten" och deras "oikofobi", förakt för hembygden, mot "den svenska verkligheten" som ser helt annorlunda ut. Hägglunds debattutspel kan ha fungerat som vägröjare, inte till innehållet, men till retoriken.

2:22 PM  
Blogger joelh said...

fredrik,
jo, det bekymrar mig och jag funderar mycket på det just nu. Ett första svar är att vi måste kunna tänka oss ett bredare spektra av idéer i debatten, så att vi inte klumpar ihop dem som stiger utanför det politiskt korrekta. Att vara konservativ är inte samma sak som att vara rasist, eller nazist. Lika lite som alla på vänsterkanten är kommunister eller stalinister. Men när en sån som Åkesson dyker upp, med den där typen av uttalanden (jag syftar nu på hans inledande analys av upplysningen och det postmoderna samhället) som låter skenbart likt den egna ståndpunkten (flera teologer skulle kunnat sagt något liknande), då ställs man inför kravet att tydliggöra sin egen position och se vad som gör den fundamentalt annorlunda än Åkessons. Det är som sagt det jag funderar på nu.

3:57 PM  
Anonymous linus said...

Jag har nog en liten annan fundering.
Likheterna är ju slående i hur de både vill hänvisa till majoriteten/folket. Men är det inte en ganska stor skillnad på vilket sätt de gör det?
Om Hägglund i sin debattartikel ville befria folket från politiskt förtryck och kulturvänsterns dravel. Verkar det snarare som om Martinsson vill att folket ska ta tillbaka makten: "skolan bör också förmedla den syn på sexualitet som genomsyrar lagboken och samhällsmoralen"
Folket är de som bygger landet (uffe igen och roland sjunger nog med) och inte de som vid det vanliga köksbordet spår i kafesumpen och låter ungdomarna åka till Ibiza.
/linus

11:17 PM  
Anonymous Fredrik said...

Joel, nyanser är jag helt för, och skillnaden är milsvid mellan konservatism och rasism. Det borde inte vara svårt att framställa en konservativ vision som tydligt skiljer sig från SD.

Just därför borde det ligga i KD:s, och kanske ditt, intresse att undvika den populistiska retoriken om politisk korrekthet och eliten mot folket. Det finns ett rättshaveristiskt och konspiratoriskt drag i den retoriken som passar SD som fisken i handsken, medan det inte blir lika övertygande när Hägglund eller RPM använder den. För kom igen, både GH och RPM hör till den professionella åsiktseliten i vårt land. Jimmie Åkesson kan så mycket mera trovärdigt framställa sig som utstött och stigmatiserad och förhånad av etablissemanget.

Alltså, populistisk retorik är SD:s hemmaplan. Där vinner man inga matcher om man spelar för hederlig konservatism.

11:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Inlägget av PM var bra.
Men över till något annat: varifrån får kristna behovet att identifiera sig med politiska rörelser och ett materialistiskt tänkande som rör sig i enbart en riktning, mellan vänster och höger? Allt politiskt tänkande av idag utgår från ett snävt perspektiv som inte på något sätt är oviktigt eller ointressant, men djupt begränsande. Spelar vi inte fel sport på fel planhalva när vi försöker tala om människor och värden utifrån dessa gamla ideologier vars fokus är fördelning av pengar och regelverket vi bör bygga upp kring detta?
/A

2:55 AM  
Blogger joelh said...

linus: nja, jag tror de tänker rätt lika även där. Hos folket finns ett "sunt förnuft" som är värdefullt (och detta är ju som bekant kritisk mot). RPM menar nog dock att i detta fall så genomsyrar detta "sunda förnuft" även lagboken som vilar på de äldre tiders (?) moraluppfattningar som idag övergetts av eliten men ännu omhuldas av folket.

Fredrik: kloka ord! tack för dem!
rent allmänt tycker jag att man kan identifiera olika typer av åsiktskollektiv i sverige, med i viss mån olika mått av makt. Däremot tycker jag RPM & Hägglund går fel när de likställer "folket" med "sunt förnuft", som om det vore objektivt på något sätt. Även en "folklig" uppfattning (vad det nu är) är ideologisk.

A: det är en väldigt svår fråga... om vi som enskilda kristna ska spela det politiska spelet fullt ut (partipoliskt) kanske vi blir tvungna att göra det längs den existerande skalan? eller? som kyrka är det ju annorlunda, men kyrkan är ju inget politiskt parti... hur tänker du själv? vad man kan tänka sig för alternativ?

8:46 AM  
Anonymous Magnus said...

Jag kan rekommendera att titta på senaste avsnittet av Skolakuten, UR, där RPM deltog och diskuterade sexualundervisningen i skolan. Där är han så långt från populism man kan komma. Kunde GH argumentera så i debatten skulle han slippa sällskapet av SD.
Populism handlar ju om att bygga politik på folkliga stämningar, exempelvis rädsla som i SDs fall. Att bygga den på välgrundade argument något helt annat.

4:07 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home