Friday, November 06, 2009

Bloggtips

Torsten Kälvemark är, mig veterligen, den enda ur Pilgrims referensgrupp som håller sig med en blogg. Rekommenderas!

2 Comments:

Blogger JanB said...

Joel: Du måste kolla det här.
Man har hittat Dag Hammarskjölds Credo, hans tal från 1953!!
http://janivarberg.blogspot.com/

Jan

9:32 PM  
Anonymous Pär said...

Numera bloggar även Sr Veronica OP! http://srveronica.blogspot.com/

3:32 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home