Tuesday, November 03, 2009

Dagens Emil: Vad stort sker, sker tyst

"Herren står oberoende af menniskans omdöme i alla sina gärningar; och det är icke alltid så nödvändigt, som vi tro, att Gud vinner erkännande på jorden för sina verk. »Herren har sjelf sagt, att han vill bo i töcknet». 1 Kon. 8: 12. "

Evighetsljus på mörka moln, s 58

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home