Saturday, November 21, 2009

Gardell. Och halal.

Gillar verkligen Dagen när de gör såna här saker - angående Gardells intyg som inte var ett intyg. Men det ska bli spännande att se hans serie. Och jag räknar för övrigt med att alla som var upprörda över det i mitt tycke utmärkta tv-programmet Halal-TV nu kastar sig över Gardell.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Gissar att Gardell kan lyckas få upp blodtrycket både i kristna och "humanistiska" kretsar. "Hur kan SVT visa sån här antikristen propaganda?" och "Hur kan SVT visa sån här klart religiös propaganda?"

Den som lever får se.

11:45 AM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Blev själv mest bedrövad över att ingen av mina katolska syskson konfronterade Gardells icke-kristna läror. Det tedde sig för mig självklart att Gardell just blev nekad tillträdde till Kyrkans finrum just för att denne står för 1800-år gamla marcionistiska läror samt starka inslag av gnosticism.

Att Gardellen samtidigt förnekar trossatser i Credots, likt jungfrufödsel, Inkarnationen, treninghetsläran den "dubbla utgången" osv...gör knappast saken bättre.

Gardell,trots sitt tragiska livshistoria, är de facto en "kristen" nutida heretiker. Detta borde ha sagts, med alla respekt för Gardell som person.

8:15 PM  
Blogger joelh said...

andres: jag tror att den väg som RKK valde - att hävda att ingen får filma på det sättet i Peterskyrkan - är betydligt bättre och lättare att kommunicera. sen kan man spara diskussionen om Gardells renlärighet till andra tillfällen och sammanhang.

11:38 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home