Saturday, November 28, 2009

Kyrkohistorien på youtube #1: "My eyes have seen the glory!"Kvällen innan han mördades höll Martin Luther King ett tal i pingstkyrkan i Memphis - detta är avslutningen på det talet. "Profetiskt" har sällan varit en mer påkallad benämning.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag undrar om han visste att det var hans sista kväll i livet? Det är ett ödesmättat allvar över honom som jag tycker den glada åhörarskaran verkar missa. De njuter av en stark predikan - vackert så - men uppfattar de det oerhörda han säger? /... funderar bokmalin

7:09 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home