Saturday, December 19, 2009

Hauerwas om Obama.

Här kan man läsa Stanley Hauerwas respons på Barack Obamas fredspris-tal, där den senare försvarade kriget som ibland nödvändigt, och underströk vikten av att det skulle vara rättfärdigt ("just war").

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home