Friday, December 04, 2009

Kyrkohistorien på youtube #4: Billy SundayJu längre bakåt i tiden man rör sig, desto sämre blir ljud- och bildkvalitén. Men på det här klippet kan man ju se det som en chans att leva sig in i det förflutna: man uppfattar väl ungefär lika mycket av predikan som de flesta i den stora skaran som hör Sunday - som ju talar på ett massmöte utomhus utan mikrofon. Billy Sunday (1862-1935) var knappast den första att göra det, utan snarare en av de sista. "Open-air preaching" ska faktiskt ha sett dagens ljus i samband med att Karl XII armé var i Tyskland. De fromma karolinska soldaterna inspirerade trängda protestanter (trängda av de katolska stater där de levde) att ta efter; ett utmärkt sätt att fira gudstjänst om du inte har tillgång till gudstjänstrum eller präster.

I England populariserades formen av George Whitefield som lärde upp John Wesley och också tog den med sig till Amerika. För akustikens skull samlades man gärna i en skogsglänta, där trädkronorna hjälpte till att hålla kvar ljudet. I samband med Risebergaväckelsen i Närke på 1850- och 60-talet tjänade den gamla klosterruinen, och särskilt då en bevarad, hög vägg samma syfte.

Tillbaka till Sunday. Han var en tämligen berömd baseballspelare när han blev frälst och började predika. Tillsammans med Aimee Semple McPherson var det tidiga 1900-talets mest berömda amerikanska predikant. Han ledde flera stora väckelsekampanjer i amerikanska storstäder och fortsatte på så sätt Moodys urbanisering av väckelsen (innan Moody hade väckelsen mest förknippats med landsbygden). Efter Sunday skulle Graham och en rad andra evangelister ta vid.

1 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

om du hade hälsat på mig på Wheaton hade du kunnat höra Sunday med lite bättre ljud på det här museet:

http://www.billygrahamcenter.com/museum/perm_exhibit.htm

b.

4:31 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home