Friday, December 11, 2009

Kyrkohistorisk youtube-adventskalender, lucka #11: Padre PioPadre Pio, eller St. Pio of Pietrelcina, (1887 – 23 september 1968) kanoniserades år 2002 av påve Johannes Paulus II inför 300 000 människor församlade på Petersplatsen. Padre Pio föddes och verkade i södra Italien. Han var kapucinermunk och katolsk präst, tidigt spreds ryktet om hans karisma och de mirakel som omgärdade hans gestalt. År 1911 skrev han till sin andlige vägledare om märkliga ting som skedde med hans kropp:

"Then last night something happened which I can neither explain nor understand. In the middle of the palms of my hands a red mark appeared, about the size of a penny, accompanied by acute pain in the middle of the red marks. The pain was more pronounced in the middle of the left hand, so much so that I can still feel it. Also under my feet I can feel some pain."

Stigmatan gav honom svåra smärtor, men padre Pio betraktade lidandet som en väg till Gud. Bland andra fantastiska saker som berättas om helgonet är förmågan till bilokation, det vill säga att vara på två platser samtidigt.

I klippet ovan ses han fira mässan, något som kunde ta timmar inte bara på grund av hans svåra smärtor utan också på pga extatiska visioner och mystika erfarenheter som han erfor under celebrationen.

3 Comments:

Anonymous Pierre S said...

"gör som helgonen" Pio snusade. Piero snusar.

8:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jaha det här är väl inget specifikt kristet i och för sig.

Aborigines har länge haft förmågan att färdas över långa avstånd ingen vet hur men det finns detaljerade målningar av områden sedda från ovan.

Shamanism i kristen tappning e väl lite kul i och för sig.

9:03 AM  
Blogger joelh said...

anonym: shamaner firar normalt inte liturgin! Det är det specifikt kristna, inget annat.

11:32 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home