Sunday, December 13, 2009

Lucka 13: TaizéUnder 1900-talet föddes en rad folkliga förnyelserörelser, flera av dem med en ekumenisk prägel. Det mest kända torde vara rörelsen kring klostret i Taizé i Frankrike. Genom sina särskilda sånger kom Taizé också att utöva en påverkan på gudstjänstlivet världen över; kanske är det inte minst här inflytandet kommit att nå djupast och bredast och också kommer att bli bestående över tid.

Klippet ovan är från ledaren broder Rogers begravning, där församlingen sjunger "Misericordias Domini" ("Guds barmhärtighet").

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Erik Å said...

Ett petigt påpekande: "Misericordias Domini" betyder "Guds barmhärtighet"; hela textraden (som upprepas) lyder "misericordias Domini in aeternum cantabo" och betyder "jag skall besjunga Guds barmhärtighet i evighet" (början av psalm 89 [88]).

Kul med lucköppningen!

Vänligen,

3:26 PM  
Blogger joelh said...

erkänner att jag chansade lite - google gav inget riktigt entydigt svar! :)

4:51 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home