Monday, December 14, 2009

Lucka 14: Biskop Bertil GärtnerBertil Gärtners (1924-2009) liv innehåller upp mycket av det som är Svenska kyrkans historia under 1900-talet: det vidgade globala perspektivet, diskussionerna angående ämbetsfrågan, kyrkans relation till och engagemang i ett sekulariserat samhälle, kyrkan och den teologiska forskningen, den högkyrkliga, liturgiska förnyelsen och säkert mycket annat som jag inte nu kommer på.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Själv tänker jag framför allt på det pionjärarbete som Gärtner stod för vad gäller den andliga/karismatiska förnyelsen i Svenska kyrkan under många, många år (bl.a. genom Oas-rörelsen). Det är inte helt utan mod som man genomför ett sådant pionjärarbete i en i övrigt ganska sekulariserad kyrka. Han var t.ex. inte helt utan motstånd från sina kollegor när han var den förste att bjuda in John Wimber till att undervisa i Sverige. Tvärtom.

/Fredrik S

8:19 PM  
Blogger Markus said...

Under den tid då biskop Bertil var som mest jagad bjöd Hagge Geigert in honom till Gäst hos Hagge. Då fick svenska folket se den folklige biskopen.

http://svtplay.se/v/1727130/oppet_arkiv/gast_hos_hagge_-_bertil_gartner

9:04 PM  
Blogger joelh said...

fredrik: just det, han öppnade även upp för den karismatiska rörelsen - man hör ju fö i början av Hagge-intervjun (tack för länken, Markus; det är, som man brukar säga, bra TV!) att han har ett internationellt perspektiv som kanske bidrog till denna öppenhet för just en mångfald av uttryck. ("postmoderniteten" är en social realitet - globalisering - snarare än en filosofisk)

9:32 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home