Tuesday, December 15, 2009

Lucka 15: Ärkebiskop Nathan SöderblomVi stannar svar i Svenska kyrkan för denna lucka, som innehåller en ljudupptagning på kyrkans mest kända företrädare internationellt: ärkebiskop Nathan Söderblom. Söderblom var en inspirerande kraft i den förnyelserörelse i 1900-talets början som gick under namnet ungkyrkorörelsen. Han blev ärkebiskop krigsåret 1914 och såg från början på nära håll vad havererade internationella relationer kunde leva till. Detta var en inspiration för honom i hans ekumeniska arbete för att stärka banden mellan kyrkorna; ett arbete som kröntes med Life and Work-mötet i Uppsala år 1925. År 1930 belönades han med Nobels fredspris för sina insatser.

Jämför för övrigt denna predikostil med de tidigare luckorna King, Graham och den samtida Billy Sunday.

2 Comments:

Anonymous Torsten said...

Intressant att höra Nathan Söderbloms röst. Det har jag aldrig gjort tidigare fast jag sysslat en hel del med hans epok. Tack!

Jag tycker att Bengt Sundklers biografi Nathan Söderblom: His Life and Work (1968) är en utmärkt källa för den som vill veta mer om denne biskop som verkligen hade en profetisk vision av kristen enhet och som dessutom var en genial organisatör av en aldrig överträffad svensk diplomatisk offensiv på det kyrkliga området.

11:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

"His Masters Voice" måste ju vara det ideala skivmärket för en kristen förkunnare :) /bokmalin

12:12 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home